Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Strategia gminy

Podczas VIII sesji Rady Gminy Dywity, która odbyła sie 15 czerwca 2011, radni przyjęli uchwałę dotyczącą Strategii Rozwoju Gminy Dywity. To jeden z najważniejszych dokumentów, będący drogowskazem dla podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gminy.
Pierwsza Strategia Rozwoju Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XX/140/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. Od tego czasu w sytuacji gminy oraz w jej otoczeniu zaszło wiele zmian. Zmieniła się sytuacja społeczno – gospodarcza gminy, regionu warmińsko-mazurskiego i Polski związana przede wszystkim z wejściem Naszego Kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło i wpływa na możliwości rozwojowe gminy, w postaci zmian prawnych i środków pomocowych. Zmieniła się także metodologia budowania strategii, nastąpiła konieczność dostosowania kształtu strategii do innych dokumentów programowych.
Z wyżej wymienionych powodów z inicjatywy Rady Gminy Dywity rozpoczęto prace związane z aktualizacją obecnej strategii gminy Dywity. Głównym wykonawcą prac aktualizacyjnych strategii gminy Dywity była firma GEOPROFIT z Warszawy reprezentowana przez Pana dr hab. Wojciecha Dziemianowicza – jednocześnie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
W związku z tym, iż koniec prac związanych z aktualizacją strategii tj. wykonanie projektu dokumentu, przypadł na koniec kadencji 2006-2010. Poprzednia Rada Gminy Dywity stanęła na stanowisku, iż dokument niniejszy winien być uchwalony przez Radę Gminy Dywity wybraną na kadencję 2010-2014. Tak tez się stało.
Radni nowej kadencji zgodzili się z projektem zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Dywity. Podczas sesji uchwalili dokument jednogłośnie, dając tym samym wyraz akceptacji wizji rozwoju gminy wypracowanej przez Radnych poprzedniej kadencji (2006 – 2010)

Strategia Gminy Dywity 2011 do pobrania.

Uprzejmie informujemy, iż z inicjatywy Rady Gminy Dywity rozpoczęto prace na aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Dywity. Obecna Strategia Rozwoju Gminy Dywity została uchwalona w roku 2000.  Od tego czasu  w sytuacji gminy oraz w jej otoczeniu  zaszło wiele zmian. Zmieniła się sytuacja społeczno – gospodarcza gminy, regionu warmińsko-mazurskiego i Polski związana przede wszystkim z wejściem Naszego Kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło i wpływa na możliwości rozwojowe gminy, w postaci zmian prawnych i środków pomocowych. Zmieniła się także metodologia budowania strategii, nastąpiła konieczność dostosowania kształtu strategii do innych dokumentów programowych. Aktualizacja strategii gminy zbiegła się również w czasie z procesem opracowywania strategii Unii Europejskiej do roku 2020.

Głównym wykonawcą prac aktualizacyjnych strategii gminy Dywity jest firma GEOPROFIT z Warszawy (www.geoprofit.eu) reprezentowana przez Pana dr hab. Wojciecha Dziemianowicza – jednocześnie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami prace nad aktualizacją strategii będą składały się z trzech etapów :

Opracowanie dokumentu: „Diagnoza uwarunkowań rozwoju Gminy Dywity” – bazującego na analizach dotychczasowych dokumentów o charakterze strategiczno-planistycznym, analizach statystycznych oraz badaniach opinii przeprowadzonych na reprezentantach różnych grup społecznych (politycy – radni, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji zlokalizowanych na terenie Gminy)
Opracowanie dokumentu: „Cele strategiczne i operacyjne – wyniki warsztatów strategicznych” – na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych (w trzech grupach: politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji społecznych)
Opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.”
Obecnie prace projektowe znajdują się w fazie I związanej z diagnozą uwarunkowań rozwojowych gminy Dywity. Na niniejszym etapie prac skierowana została do mieszkańców ankieta na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie Dywity. W dniach 15-16 kwietnia br. odbyły się również warsztaty strategiczne z czterema grupami reprezentantów społecznych : I grupa - Radni i Sołtysi, II grupa – Młodzież, III grupa – Przedsiębiorcy,  IV grupa – Dyrektorzy Placówek Oświatowych oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych.
O kolejnych etapach i wynikach prac będziemy na bieżąco informować. Poniżej przedstawiamy materiały związane z aktualizacją strategii rozwoju gminy Dywity.

Pliki do pobrania: