Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Nawigacja dla mieszkańca

„Nawigacja dla Mieszkańca” to umowna nazwa narzędzia wykonanego przez Urząd Gminy Dywity. Narzędzie składa się z nawigacji samochodowej, którą coraz powszechniej stosują kierowcy oraz wprowadzonej do tej nawigacji bazy danych dotyczącej terenu gminy. W pilotażowej akcji do nawigacji zostały wprowadzone numery porządkowe wszystkich budynków z terenu gminy. Dzięki temu nowi mieszkańcy czy odpowiednie straże będą mogły dotrzeć do wskazanego budynku szybko i sprawnie. Urządzenie podnosi również bezpieczeństwo przez skrócenie czasu dotarcia na miejsce zdarzenia odpowiednich jednostek np. straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Nadmienić należy, iż funkcjonujące na rynku nawigacje samochodowe wraz ze standardowym oprogramowaniem zasadniczo ubogie są w bazy danych dla terenów wiejskich. Dlatego też, o ile poruszanie się za pomocą takich nawigacjami na obszarach miejskich jest dość łatwe i skuteczne to na obszarach wiejskich wygląda to zupełnie inaczej. Niemożliwe jest bowiem znalezienie zabudowy położonej na obszarach kolonijnych, a niezwykle trudno jest odnaleźć w terenie konkretny budynek w zwartej zabudowie wsi chociażby dlatego, iż z reguły na obszarach wiejskich nie stosuje się nazw ulic, a jedynie numerację porządkową budynków we wsi. Na obszarach podlegających silnej presji urbanistycznej np. obszary wiejskie w okolicy dużych miast, numeracja bywa bardzo rozbudowana. Dla nowych mieszkańców lub osób poszukujących danego budynku stanowi to dużą uciążliwość. Nasz pomysł ma to usprawnić. Poza tym stanowi alternatywę dla dyskusyjnej zmiany polegającej na wprowadzaniu nazw ulic w miejscowościach, które do tej pory takich nazw nie posiadały. Rozwiązanie takie często wiąże się z obowiązkami administracyjnymi i określonymi kosztami (wymiana prawa jazdy, dowodu osobistego i inne).

Mając nadzieję, iż niniejsze narzędzie Państwa zainteresuje informujemy, iż szczegółowe informacje będą udzielane przez Biuro Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tel. 61 851-74-18 oraz Urząd Gminy Dywity w osobie Pana Piotra Moszczyńskiego - Inspektora ds. geodezji w Urzędzie Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, 11- 001 Dywity tel. 89 522 87 00, 89 512 01 60 wew. 204.

 Aby skorzystać z bazy danych Gminy Dywity (wymagania: nawigacja wyposażona w oprogramowanie "Automapa") należy:

  1. Zapoznać się z instrukcją zamieszczoną poniżej pobieranego pliku
  2. Pobrać pliki wsadowe zamieszczone poniżej (stan na 01.04.2016 r.)
  3. Postępować zgodnie z instrukcją

Można również pobrać wyjściowy plik z danymi w formacie .txt umieszczony poniżej (Dywity_01_04_2016.txt) do konwersji do innych systemów nawigacji.

Życzymy powodzenia w instalacji i szerokiej drogi.

Pliki do pobrania: