Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Policja

POSTERUNEK POLICJI W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE

siedziba: 11-001 Dywity, ul. Barczewskiego 11

tel./fax (89) 512 02 00

Nowy adres e-mail do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście:
dyzurny.dobre-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI
W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
KMP W OLSZTYNIE
asp. Przemysław Macutkiewicz

przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
w godzinach urzędowania
tel. (89) 512-02-00
tel. kom. 509-398-704

DZIELNICOWY REJONU NR 5
asp. sztab. Krzysztof Robak
Dzielnicowy obsługuje rejon miejscowości:
Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Dywity, Redykajny, Dągi
dzielnicowy przyjmuje w
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 697-880-144

Dzielnicowy asp. sztab. Krzysztof Robak w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
- Dywity ul. Spółdzielcza 3 - okolice sklepu Żabka i salonu fryzjerskiego. Kontrole pod kątem łamania przepisów Ustawy PRD (w szczególności zastawiania i blokowania chodnika przez kierujących)

DZIELNICOWY REJONU NR 6
st. asp. TOMASZ MACIĄG
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
Frączki, Gady, Gradki, Nowe Włóki, Plutki, Spręcowo, Tuławki, Ługwałd, Sętal, Rozgity, Dąbrówka Wielka
przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 697-880-143

Dzielnicowy asp. Tomasz Maciąg w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:  
- Frączki, kontrola okolic sklepów spożywczych, przystanku autobusowego, oraz terenu przyległego do cmentarza komunalnego pod kątem wykroczeń porządkowych, spożywania alkoholu, oraz aktów wandalizmu i zniszczenia mienia.

 

DZIELNICOWY REJONU NR 7
mł. asp. ROBERT WIETRZYKOWSKI
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki, Szypry,
przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 515-326-441

Dzielnicowy sierż. sztab. ROBERT WIETRZYKOWSKI w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie dodatkowym rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:  
- Różnowo 15 okolice sklepu AGRO Dywity kontrola pod kątem wykroczeń porządkowych i spożywania alkoholu.

Posterunek Policji w Dywitach podlega pod Komisariat Policji w Dobrym Mieście kierowany przez:
KOMISARZ BARBARĘ KRZYŻEWSKĄ
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W DOBRYM MIEŚCIE
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 11:00-16:00
lub po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy inny dzień urzędowania
w KOMISARIACIE POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
Plac 1 Sierpnia 1
(także w Posterunku Policji w Dywitach)
tel. (89) 526-29-41

Z – CA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W DOBRYM MIEŚCIE
ASP. SZTAB. MICHAŁ BOJAROWICZ
przyjmuje interesantów w siedzibie
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
Plac 1 Sierpnia 1
w godzinach urzędowania
tel. (89) 526-29-39
tel. kom. 697-880-164
michal.bojarowicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl