Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Budowa oczyszczalni w Barkwedzie i kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda współfinansowana przez WFOŚiGW w Olsztynie

Zostały zakończone prace związana z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukwałd i Barkweda wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Barkweda. Planowany koszt inwestycji wynosił 921.070,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl na podstawie umowy pożyczki nr 00038/17/14042/OW-OT/P z dnia 16.10.2017 r. w kwocie 723.000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania wybudowano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Barkweda wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej o długości 421 m oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci utwardzenia terenu przy oczyszczalni ścieków, ogrodzenia terenu wokół oczyszczalni oraz wykonanie oświetlenia terenu.

Wykonawcą zadania była firma: „ELABUD” Usługi Budowlane, Ryszard Witkiewicz, Spręcowo 6, 11-001 Dywity.

 

Galeria: