Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rodzina 500+ w Gminie Dywity

Gmina Dywity jest przygotowana do sprawnego wdrożenia programu rządowego Rodzina 500+. Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o realizacji programu na terenie Gminy Dywity, formularze wniosków do pobrania, załączniki oraz wyjaśnienia, jak wypełniać wniosek.

 

Wnioski do programu były dostępne od 20 marca w kilkunastu sklepach spółdzielni Agro Dywity, w przedszkolach, w Urzędzie Gminy, GOPS-ie, a także na stronie internetowej gminy i GOPS-u  – informuje Teresa Cejmer, kierownik GOPS w Tuławkach. – We wnioskach będzie informacja, jak je wypełnić. Choć wniosek liczy sześć stron, to jest bardzo prosty.
Termin składania wniosków rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy Dywity w pokoju nr 21 (w segmencie „B”) i w GOPS Tuławki. Po złożeniu wniosku GOPS ma trzy miesiące na jego sprawdzenie, wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Wypłaty będą się odbywały przede wszystkim przelewem na konto. Nawet jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu, a będzie spełniał kryteria, to otrzyma całe świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Do obsługi programu Rodzina 500+ GOPS zatrudnił jedną osobę, dodatkowo w zawiłości programu wdrożyła się równiez jedna ze stażystek. Gmina Dywity na wypłatę świadczeń z programu do końca 2016 roku otrzyma ponad 4,8 mln zł (najwięcej ze wszystkich gmin wiejskich powiatu olsztyńskiego). GOPS szacuje, że w gminie zostanie złożonych około 1000 wniosków.

Oficjalna strona programu Rodzina 500+ (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

WYJAŚNIENIA DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach zwraca się z prośbą o dokładne oraz czytelne wypełnianie wniosków. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne podanie numeru PESEL oraz NUMERU KONTA BANKOWEGO. Z uwagi na fakt, iż świadczenie wychowawcze jest przyznawane długofalowo w przypadku braku konta bankowego prosi się o jego założenie. Do składanych wniosków nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Załączniki, które znajdują się wewnątrz wniosku należy wypełnić tylko w przypadku ubiegania się do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą  przyjmowane OD 1 KWIETNIA 2016r w Urzędzie Gminy w Dywitach w pokoju nr 21 (segment "B") oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuławkach. Wnioski należy składać w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

W razie pytań proszę dzwonić:  Dywity: (89)  511-92-78, Tuławki:  (89)  513-22-24

Ważny komunikat dla osób składających wnioski 500+ przez bank!

W związku ze zgłaszanymi uwagami informujemy, że mieszkańcy Gminy Dywity zainteresowani złożeniem wniosku o wsparcie z programu Rodzina 500+ drogą elektroniczną  przez swój bank powinni w zakładce dotyczącej organu właściwego/prowadzącego zaznaczyć miejscowość TUŁAWKI, gdzie swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokładna, statutowa nazwa tej placówki gminnej brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach. Dlatego przy wyborze należy zaznaczyć właśnie miejscowość TUŁAWKI. Mamy nadzieję, iż niniejsze wyjaśnienia będą pomocne przy wypełnianiu Państwa wniosków drogą elektroniczną.

Uwaga:
W załączniku numer 1 w przypadku zaznaczenia  w Części  I Pkt 7.2 kwadrat 3 należy wypełnić załącznik numer  2 lub 4, nie wypełniać załącznika numer 3.
Załącznik numer 3  składają jedynie członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczali się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast nie składają tego oświadczenia członkowie rodziny, którzy nie prowadzili działalności opodatkowanej np. osoby, które posiadają gospodarstwo rolne.

Pliki do pobrania: