Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Baza Organizacji Pozarządowych

Baza Organizacji Pozarządowych w Gminie Dywity

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Data rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dane Adresowe

Osoby reprezentujące

Przedmiot

działań

 

1.

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

08.09.2003

0000171553

Kieźliny

ul. K.K. Baczyńskiego3             10 – 371 Olsztyn

wandadrzewiecka@op.pl

 

Wanda Drzewiecka – prezes Zarządu  

- integracja kobiet wiejskich;

- pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów,

- skierowanie działalności do dzieci, młodzieży.

2.

Stowarzyszenie „Nasze Gady”

06.09.2005

0000239776

Gady 14a

11-001 Dywity

Tel. 0 691734029

www.naszegady.pl mail:naszegady@o2.pl

Teresa Kosińska  prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi;

- pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

3.

Stowarzyszenie „Nasza wieś”

24.04.2001

0000009381

Frączki 64

11-001 Dywity

e-mail: fraczki1@wp.pl

Tel. 0 604 944 943

Alicja Wąsik- prezes Zarządu

 

-integracja i aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży wiejskiej, oraz dorosłych mieszkańców wsi.

4.

Fundacja „Albatros”

25.09.2006

0000263522

Bukwałd 45

11-001 Dywity

Tel. 0 664173828

www.falbatros.pl

e-mail: ewik53@wp.pl

Paweł Być- prezes Zarządu

- ochrona ptaków dzikich;

- edukacja ekologiczna;

- prowadzenie ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich;

5.

Fundacja „Prymus”

2004

0000219132

Bukwałd 39

11-001 Dywity

agasak7@wp.pl

 

Agnieszka Sakowska -Hrywniak prezes Zarządu

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dywity.

6.

Stowarzyszenie „Ługwałd”

2004

0000207261

Ługwałd 4c

11-001 Dywity

Tel. 604 853 818

glezi@o2.pl

Zbigniew Glezman – prezes Zarządu

- wspieranie wszechstronnego i  zrównoważonego rozwoju społecznego – kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Ługwałd

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

2001

0000053021

Słupy 43

10-381 Olsztyn

Tel.606 277 359

srwsio.slupy@wp.pl

Waldemar Grzegorzewski   prezes Zarządu

- prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej;

- prowadzenie klubu sportowego;

8.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”

2008

0000306406

11-001 Dywity

Ul. Spółdzielcza 4

Tel. 089 5120126

e-mail: nasze dzieci@wm.pl

Ewa Romanowska  - prezes Zarządu

-popularyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności ;

- organizowanie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych;

- profilaktyka.

9.

Stowarzyszenie Warmińska Wieś

2007

0000274716

Różnowo 175

11-001 Dywity

warminska.wies@wp.pl

Monika Kur -Rydzewska – prezes Zarządu

- poprawa warunków życia na wsi,

- działalność kulturalna i edukacyjna

10.

Fundacja 36 i 6

07.01.2015

0000537074

Różnowo 315

11-001 Dywity

e.giska@fundacja36i6.pl

Ewa Giska – prezes Zarządu

- organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji

- organizowanie i wspieranie wypoczynku dla dzieci ,młodzieży;

11.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Redykajny”

2011

0000053021

Redykajny 5

11-001 Dywity

bogusiawbe.@wp.pl

Bogumiła Pająk – prezes Zarządu

- aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego oraz zdrowego trybu życia.

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

2009

0000343218

Sętal 24,                               11 – 001 Dywity

Tel. 693 301 979

www.setal.com.pl zbi.psz@gmail.com

Zbigniew Pszczółkowski – prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi;

- troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, tradycję Sętala,

13.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

 

2010

0000344751

Bukwałd 59, 11 – 001 Dywity

606 754 962

poczta@przyjacielebukwaldu.pl;

Bogumiła Brewka – prezes Zarządu

- działania na rzecz promocji wsi Bukwałd

- inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi

14.

Stowarzyszenie „MeloFani’

25.04.2012

0000416380

11-001 Dywity

Ul. Spółdzielcza 4

Tel. 605 215 252

sylmal2@wp.pl

Sylwia Malinowska  – prezes Zarządu

- propagowanie kultury muzycznej w wymiarze autorskim i profesjonalnym

15.

Stowarzyszenie „Gradki”

0000514108

Gradki 30

11-001 Dywity

Bogusław Dawidzionek – prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi,

 

16.

Stowarzyszenie „Aktywne Dywity”

23.04.2015

0000549734

11-00 Dywity

Ul. Różana 17

dorota.pszczola@wp.pl

Dorota Pszczoła – prezes Zarządu

działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi 

17.

Aktywne Spręcowo

22.01.2001

0000054933

Spręcowo 2a

11-001 Dywity

szkola.sprecowo@op.pl

 

Magdalena Wrzosek – prezeska Zarządu

- rozwój artystyczny i kulturalny

18.

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Barkweda „Grodzisko nad starą Łyną”

0000512159

 Barkweda 14

11-001 Dywity

Wiesław Wasilewski- prezes Zarządu

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Barkweda w Gminie Dywity

19.

Fundacja Polska Rodzina

0000618971

Ul. Edyty Stein 34

10 – 371 Kieźliny

Tel. 796 040 201

Andrzej Łojewski – prezes fundacji

Wsparcie rodzin zastępczych , rodzin dysfunkcyjnych

20.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

11.08.2006r

0000260433
 

11-040 Dobre Miasto

Ul. Warszawska

www.warminskizakatek.com.pl

Małgorzata Ofierska – prezes Zarządu

 

- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,

- aktywizowanie ludności wiejskiej

21.

Fundacja Niebieskie Drzwi

0000668983

11-001 Dywity ul. Spółdzielcza2f

biuro@niebieskiedrzwi.eu

Agata Niebrzydowska – prezes zarządu

- upowszechnianie wiedzy o autyzmie .

- krzewienie wiedzy o potrzebie wczesnej diagnozy

22.

Fundacja Kłobuk

22.02.2017

0000648679

 KIEŹLINY

ul. ROMANA DOMAGAŁY, nr 9D,

Cezary Tomaszewski  – prezes Zarządu

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, - upowszechnianie sportu

 

23.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Asy”

2002

10/2008

Ul. Spółdzielcza 4

11-001 Dywity

Krzysztof Nowosielski- prezes  Zarządu

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,

24.

Uczniowski Klub Sportowy „Frendo”

24.09.2014

3/2014

11-001 Dywity

Ul. Spółdzielcza 2/14

Iwona Jasińska – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki

25.

Ludowy Klub Sportowy Różnowo

01.08.2011

38/11

11-001 Dywity

Różnowo 1A

502 323 947

Marek Krzynowek - prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku

26.

Dywickie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

nr 35/2010

ul. Różana 2,

11-001 Dywity

503 196 550

Jarosław Zackowski – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku

27.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach

1992

0000029529

Tuławki 16/8

11-001 Dywity

Tel. 0 501497020

Andrzej Olber- prezes Zarządu

Dariusz Narbutowicz- naczelnik

- Zabezpieczenie p/poż;

- udział w akcjach ratowniczych.

28.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie

2001

0000030309

Brąswałd 27

11-001 Dywity

Tel. 089 512 02 67

Wojciech Tomaszewski – prezes Zarządu

Adam Tomaszewski - naczelnik

- ochrona p/pożarowa

29.

Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie

2007

0000278194

Spręcowo 106

11-001 Dywity

Kamil Kulas – prezes Zarządu

Dariusz Piątek - naczelnik

- ochrona p/pożarowa,

- ratownictwo drogowe,

- działalność kulturalno – oświatowa,

30.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach

2006

012415/06/897

Kieźliny

Ul. Ks. Jagałły 3A

10-371 Olsztyn

Tel. 697 888 699

Tadeusz Bielicki- prezes Zarządu

Leszek Jost- naczelnik

 

- ochrona p/pożarowa,

- ratownictwo drogowe,

31. Stowarzyszenie Grajta Grace  

Ługwałd 38

11-001 Dywity

Dominik Sidor - prezes Zarządu,

Wojciech Deliga - wiceprezez Zarządu

- prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie rozwijania i pomnażania dorobku polskiej kultury narodowej

Pliki do pobrania: