Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Baza Organizacji Pozarządowych

Baza Organizacji Pozarządowych w Gminie Dywity

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Data rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dane Adresowe

Osoby reprezentujące

Przedmiot działań

1.

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

08.09.2003

0000171553

Kieźliny
ul. K.K. Baczyńskiego 3
10-371 Olsztyn

Wanda Drzewiecka
– prezes Zarządu  

- integracja kobiet wiejskich;

- pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów;

- skierowanie działalności do dzieci, młodzieży.

2.

Stowarzyszenie „Nasze Gady”

06.09.2005

0000239776

Gady 14a
11-001 Dywity

Tel. 691 734 029

www.naszegady.pl

email: naszegady@o2.pl

Teresa Kosińska – prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi;

- pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

3.

Stowarzyszenie „Nasza wieś”

24.04.2001

0000009381

Frączki 64
11-001 Dywity

e-mail: fraczki1@wp.pl

Tel. 604 944 943

Alicja Wąsik – prezes Zarządu

- integracja i aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży wiejskiej, oraz dorosłych mieszkańców wsi;

- prowadzanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

4.

Fundacja „Albatros”

25.09.2006

0000263522

Bukwałd 45
11-001 Dywity

Tel. 664 173 828

www.falbatros.pl

e-mail: ewik53@wp.pl

Ewa Rumińska – prezes Zarządu

- ochrona ptaków dzikich;

- edukacja ekologiczna;

- prowadzenie ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich;

- integracja młodzieży.

5.

Fundacja „Prymus”

2004

0000219132

Bukwałd 39
11-001 Dywity

Katarzyna Sternicka-Moritz – prezes Zarządu

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dywity.

6.

Stowarzyszenie „Ługwałd”

2004

0000207261

Ługwałd 4c
11-001 Dywity

Tel. 604 853 818

Zbigniew Glezman – prezes Zarządu

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Ługwałd.

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

2001

0000053021

Słupy 43
10-381 Olsztyn

Tel. 606 277 359

Waldemar Grzegorzewski – prezes Zarządu

- prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej;

- prowadzenie klubu sportowego;

- wspieranie działań społecznych.

8.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”

2008

0000306406

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity

Tel. 89 512 01 26

e-mail: naszedzieci@wm.pl

Ewa Romanowska – prezes Zarządu

- popularyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności;

- organizowanie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych;

- profilaktyka.

9.

Stowarzyszenie Warmińska Wieś

2007

0000274716

Różnowo 175
11-001 Dywity

Monika Kur-Rydzewska – prezes Zarządu

- poprawa warunków życia na wsi;

- działalność kulturalna i edukacyjna.

10.

Fundacja 36 i 6

07.01.2015

0000537074

Różnowo 315
11-001 Dywity

Ewa Giska – prezes Zarządu

- organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji;

- organizowanie i wspieranie wypoczynku dla dzieci, młodzieży;

11.

Stowarzyszenie 4XK

2009

0000326734

Kieźliny
ul. Ks. Jakuba Jagałły 5A
10-037 Olsztyn

Tel. 796 696 151

e-mail: p.rynio@wp.pl

Paweł Rynkiewicz – prezes Zarządu

- aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego.

 

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

2009

0000343218

Sętal 24
11-001 Dywity

www.setal.com.pl

Zbigniew Pszczółkowski – prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi;

- troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, tradycję Sętala;

- troska o środowisko naturalne i estetykę wsi.

13.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

2010

0000344751

Bukwałd 59
11-001 Dywity

Tel. 606 754 962

Bogusława Brewka – prezes Zarządu

- działania na rzecz promocji wsi Bukwałd;

- inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz odbudowy i rozwoju wsi.

14.

Stowarzyszenie „MeloFani’

25.04.2012

0000416380

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity

Tel. 605 215 252

Sylwia Malinowska – prezes Zarządu

- propagowanie kultury muzycznej w wymiarze autorskim i profesjonalnym.

15.

Stowarzyszenie „Gradki”

0000514108

Gradki 30
11-001 Dywity

Bogusław Dawidzionek – prezes Zarządu

- integracja mieszkańców wsi;

- działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi.

16.

Stowarzyszenie „Aktywne Dywity”

23.04.2015

0000549734

ul. Różana 17
11-00 Dywity

Dorota Pszczoła – prezes Zarządu

- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi.

17.

Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie

22.01.2001

0000054933

Spręcowo 2a
11-001 Dywity

Magdalena Wrzosek – prezeska Zarządu

- rozbudowa szkoły, Sali gimnastycznej, rozwój artystyczny i kulturalny.

18.

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Barkweda „Grodzisko nad starą Łyną”

0000512159

Barkweda 14
11-001 Dywity

Wiesław Wasilewski – prezes Zarządu

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Barkweda w Gminie Dywity.

19.

Klub Sportowy Iskra

2009

Nr 5/2009

ul. Kwiatowa 17
11-001 Dywity

Tel. 514 863 417

Andrzej Herwert – prezes Zarządu

- stwarzanie warunków do osiągania wysokich wyników sportowych;

- org. różnorodnych zajęć sport. rekreacyjnych.

20.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

11.08.2006

0000260433

ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto

www.warminskizakatek.com.pl

Małgorzata Ofierska – prezes Zarządu

Alicja Wąsik – wiceprezes

- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;

- aktywizowanie ludności wiejskiej.

22.

Stowarzyszenie Miłośników Słup

23.01.2014

0000483219

Słupy 55/22
10-387 Olsztyn

Tel. 507 675 919

Bogusława Bylak – prezes Zarządu

- działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich.

23.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Asy”

2002

10/2008

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity

Krzysztof Nowosielski – prezes Zarządu

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

24.

Uczniowski Klub Sportowy „Frendo”

24.09.2014

3/2014

ul. Spółdzielcza 2/14
11-001 Dywity

Krzysztof Sieradzki – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki.

25.

Ludowy Klub Sportowy Różnowo

01.08.2011

38/11

Różnowo 1A
11-001 Dywity

Tel. 502 323 947

Marek Krzynowek – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.

26.

Ludowy Klub Sportowy Spręcowo

17.01.2011

1/2011

Spręcowo  39
11-001 Dywity

Tel. 606 704 701

Przemysław Wasilewski – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki.

27.

Dywickie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

nr 35/2010

ul. Różana 2
11-001 Dywity

Tel. 503 196 550

Jarosław Zackowski – prezes Zarządu

- krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.

28.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach

1992

0000029529

Tuławki 16/8
11-001 Dywity

Tel. 501 497 020

Andrzej Olber – prezes Zarządu

Dariusz Narbutowicz – naczelnik

- zabezpieczenie p/poż;

- udział w akcjach ratowniczych.

29.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie

2001

0000030309

Brąswałd 27
11-001 Dywity

Tel. 89 512 02 67

Jadwiga Wojciechowska – prezes Zarządu

Adam Tomaszewski – naczelnik

- ochrona p/pożarowa.

30.

Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie

2007

0000278194

Spręcowo 7
11-001 Dywity

Robert Fliciński – prezes Zarządu

Piątek Dariusz – naczelnik

- ochrona p/pożarowa;

- ratownictwo drogowe;

- działalność kulturalno-oświatowa.

31.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach

2006

012415/06/897

Kieźliny
ul. Ks. Jakuba Jagałły 3A
10-371 Olsztyn

Tel. 697 888 699

Tadeusz Bielicki – prezes Zarządu

Leszek Jost – naczelnik

- ochrona p/pożarowa;

- ratownictwo drogowe.

Pliki do pobrania: