Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Budowa chodnika na odcinku Redykajny - Brąswałd

Budowa chodnika w Brąswałdzie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1501N na odcinku Redykajny – Brąswałd – etap I od km 1+80 do km 3+30.

Rozpoczęcie budowy: 12.05.2014r.

Zakończenie budowy: 04.07.2014r.

Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa „HYDROL”, Olsztyn

Koszt inwestycji: 64.396,88 zł brutto

Opis: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą na Redykajny w kierunku Brąswałdu. Wykonano ok. 145 mb chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.

Galeria: