Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Urząd Gminy

URZĄD GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-10-28-821  Regon: 000535592

Dane do faktur
GMINA DYWITY
Ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-38-51-950 Regon: 510742971

Centrala tel.: +48 89 524 76 40, 512 01 60
fax: +48 89 512 01 24
e-mail: ug@ugdywity.pl

Biuro Obsługi Interesanta - 89 522 87 07

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30
KASA czynna w godzinach: 8:00 – 13:00

Wójt Gminy Dywity przyjmuje mieszkańców bezpośrednio w każdy poniedziałek
w godz. od 8.00-13.00 po uprzednim umówieniu sie telefonicznym pod numerem: 89 524 76 40.

Konto bankowe - (podatki, czynsze, opłaty za wodę i ścieki):
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie
97 8857 0002 3001 0006 3890 0004

Konto bankowe - opłata za śmieci:
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
73 8857 0002 3011 0006 3890 0033

 

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

 

Nr pokoju

Telefon bezpośredni

 

tel.wew.

 

e-mail

Daniel Zadworny

Wójt Gminy

11 /A/

(89) 524 76 40

 

 

Waldemar Szydlik

Sekretarz Gminy

12 /A/

(89) 524 76 42

 

sekretarz@ugdywity.pl

Teresa Kuptel

Skarbnik Gminy

13 /A/

(89) 524 76 43

203

skarbnik@ugdywity.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Marzena Lipińska-Bugaj

Kierownik

7 /A/

(89) 524 76 62

206

usc@ugdywity.pl

   Irena Cabel

Ewidencja Ludności

8 /A/

(89) 524 76 46

206

sp1@ugdywity.pl

Wioleta Sezonienko Dowody osobiste sp4@ugdywity.pl

Magdalena Zajdzińska

Sekretariat

10 /A/

(89) 524 76 40

200

sekretariat@ugdywity.pl

Jolanta Zembrzuska

Biuro Obsługi

Interesanta

segment (A) I

piętro

(89) 522 87 07

243

 

ug@ugdywity.pl

Teresa Kozicka

Działalność

Gospodarcza

6 /A/

(89) 522 87 01

205

 

sp2@ugdywity.pl

Iwona Baka Biuro Rady Gminy Dywity 36 /C/ (89) 524 76 55 240 br@ugdywity.pl
Sylwia Grodzka Sołectwa 6/A/ (89) 522 87 01 205 sp3@ugdywity.pl

REFERAT FINANSOWY

Anna Akutowicz Kierownik 9/A/ (89) 524 76 48 208 finanse@ugdywity.pl

Beata Horabik

 Finanse

 

9 /A/

 

(89) 524 76 48

 

208

fk1@ugdywity.pl

Jadwiga Iwańska fk3@ugdywity.pl

Alina Szydło

Płace

14 /A/

(89) 524 76 49

209

place1@ugdywity.pl

Danuta Waszkiewicz

place@ugdywity.pl

   Aneta Rzosińska

Finanse

15 /A/

(89) 524 76 65

225

fk@ugdywity.pl

          Ewelina Prusik

fk4@ugdywity.pl

Joanna Wasilewska fk2@ugdywity.pl

Helena Brajczewska

Kasa

Segment (C)

(89) 522 87 06

220

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Anna Kościńska

Kierownik

16 /A/

(89) 524 76 50

210

pol_kierownik@ugdywity.pl

Elżbieta Melnyk

Wymiar podatków,
podatek od śr. transportowych,
zwrot podatku akcyzowego

pol@ugdywity.pl

Ewelina Boguszewska podatki@ugdywity.pl

Kinga Kosin

Woda, czynsze

17 /A/

(89) 524 76 47

207

gk@ugdywity.pl

Małgorzata Lewandowska

 

Podatki

 

17 /A/

 

(89) 524 76 51

 

211

pol1@ugdywity.pl

 

 


gok@ugdywity.pl

 

Grażyna Lebedova

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI I ROLNICTWA

Teresa Wąsowicz

Kierownik

3 /A/

(89) 524 76 52

212

mkkier@ugdywity.pl

Bogusława Kulęgowska

 

2 /A/

(89) 524 76 53

213

gnir@ugdywity.pl

Karolina Józwowicz

mk@ugdywity.pl

         Piotr Moszczyński Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji 4 /A/ (89) 522 87 00 204 gn@ugdywity.pl

REFERAT PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

Anna Jara

Kierownik

27 /B/

(89) 524 76 57

217

rpr_kier@ugdywity.pl

Katarzyna Sontowska

 

27 /B/

(89) 524 76 57

217

gb4@ugdywity.pl

REFERAT INWESTYCJI GMINNYCH

Małgorzata Jaros

 

28 /B/

(89) 524 76 56

215

gb1@ugdywity.pl

Kamila Maszczak gb5@ugdywity.pl
Marta Kochańska Kierownik 28 /B/ (89) 524 76 56 215 gb2@ugdywity.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Agnieszka Stachowska

Kierownik

1 /A/

(89) 524 76 68

228

gp2@ugdywity.pl

Danuta Pilguj

 

1 /A/

(89) 524 76 69

230

gp1@ugdywity.pl

Łukasz Balcerak

(89) 524 76 67

231

gp3@ugdywity.pl

Bartosz Kucharczyk (89) 524 76 69       703    gp4@ugdywity.pl

REFERAT EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

Małgorzata Dziemidowicz

Kierownik

32 /C/

(89) 524 7645

237

edukacja@ugdywity.pl

Katarzyna Sternicka

 

32 /C/

(89) 524 76 45

237

edukacja1@ugdywity.pl

Agata Nideraus-Kercher Organizacje pozarządowe 31 /C/ (89) 524 7644 238 op@ugdywity.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SPORTU

Julian Wojgieniec

Kierownik

24 /B/

(89) 524 7663

223

oc@ugdywity.pl

Karolina Krajewska Sport sport@ugdywity.pl

Krzysztof Zienkiewicz

Transport publiczny

transport@ugdywity.pl

REFERAT IINNOWACJI I INFORMACJI
Jacek Niedzwiecki Informacja, innowacje, promocja 25/B/ (89) 524 76 63 informacja@ugdywity.pl
Magdalena Zajdzińska Sekretariat 10/A (89) 524 76 40 200 sekretariat@ugdywity.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Magdalena Klach-Chęcmanowska

Kierownik

33 /C/

(89) 524 76 58

236

gk_kierownik@ugdywity.pl

Agnieszka Grimm

 

 34 /C/

(89) 524 76 60

235

gk3@ugdywity.pl

Anna Buga

gk4@ugdywity.pl

Mariusz Tartas

Drogi, remonty komunalne 35 /C (89) 524 76 59 239

gk2@ugdywity.pl

Katarzyna Romanowska Odpady, opieka nad zwierzętami, oświetlenie uliczne, lokale komunalne i socjalne gk1@ugdywity.pl
Anna Jończyk   31/C (89) 524 76 44 238 gk5@ugdywity.pl

Wiesław Cabel

Konserwator

 

 

 

 

Roman Tomaszewski

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁAWKACH

Teresa Cejmer

Kierownik

Tuławki

(89) 513 22 24

 

 

gopsdywity@wp.pl

pracownicy GOPS

 

Tuławki

(89) 513 22 24

 

 

Monika Kostrzewa

Aneta Kwaśniewska/zastępstwo Magdalena Czyż

Księgowa

21 /B/

(UG_Dywity)

(89) 511 92 78

219

gopsfinanse@ugdywity.pl

(89) 522 87 04

PUNKT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH

Pracownik GOPS

Dyżur

21 /B/

(89) 511 92 78

219

 

(89) 522 87 04

URZĄD STANU CYWILNEGO

Marzena Lipińska–Bugaj

Kierownik

8 /A/

(89) 524 76 62

206

usc@ugdywity.pl

Wioleta Sezonienko

Zastępca
Kierownika

8 /A/

(89) 524 7646

206

sp4@ugdywity.pl

ZESPÓŁ PRAWNY URZĘDU

Helena Ejświł–Ostrowska

Zespół Prawny

Urzędu

37 /C/

(89) 522 87 02

241

 

Arkadiusz Gajdamowicz

REFERAT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Mirosław Gordon

Kierownik

 

 

26 /B/

 

(89) 524 76 61

 

221

 

informatyk@ugdywity.pl

Adam Cieśliński   nti@ugdywity.pl
Cezary Kotowski Informatyzacja 29/B informatyk@ugdywity.pl
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Sadowska

Zamówienia publiczne

23 /B/

(89) 524 76 54

214

zp@ugdywity.pl

Justyna Rogowska Zamówienia publiczne 23/B (89) 524 76 54 214 zp1@ugdywity.pl
KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY
Kamila Mogut Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej 4 /A/ (89) 522 87 00 204 kaw@ugdywity.pl