Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Dwa przetargi na budowę ulic rozstrzygnięte

06.04.2016

Gmina Dywity wybrała wykonawców inwestycji drogowych na osiedlu nad Jeziorem Dywickim, na osiedlu Wadąg i utwardzenie nawierzchni ul. Herberta w Kieźlinach. Oba przetargi wygrał Zakład Handlowy KASIA z Silic w Gminie Purda. Umowy z wykonawcą będą podpisane 11 i 12 kwietnia, o ile do tego czasu nie odwołają się inni oferenci.

Oba przetargi cieszyły się dużym zainteresowaniem firm wykonawczych. W przetargu na dokończenie budowy ulic na osiedlu Wadąg (chodzi o ul. Asnyka, Leśmiana i Brzechwy) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Herberta w Kieźlinach oferty złożyło aż 16 firm. Najtańsza z nich opiewała na 436 tys. zł, a najdroższa na 774 tys. zł. Ostatecznie przetarg wygrał Zakład Handlowy KASIA z Silic, który wykona roboty za 436 tys. zł i zaoferowała przy tym 6-letnią gwarancję. 
Na osiedlu Wadąg Gmina Dywity zamierza wybudować trzy odcinku ulic (chodzi o ul. Asnyka na odcinku od ul. Brzechwy do skrzyżowania z ul. Leśmiana, dokończenie ul. Leśmiana na odcinku od ul. Kochanowskiego oraz dokończenie ul. Brzechwy). Łączna długość nowych ulic z polbruku, jakie powstaną to około 330 metrów (ul. Asnyka – 155 metrów, ul. Leśmiana – 107 metrów i ul. Brzechwy – około 70 metrów).
- Obecnie nawierzchnia na tych ulicach jest gruntowa, lokalnie uzupełniana żwirem i gruzem lub ułożona na odcinkach płytami drogowymi – wyjaśnia Anna Jara, kierownik referatu budownictwa i inwestycji komunalnych Urzędu Gminy w Dywitach. – Po wykonaniu inwestycji drogi będą wykonane z kostki brukowej nazywanej popularnie polbrukiem. To ostatni etap budowy ulic na osiedlu Wadąg.
Drugim z zadań w tym przetargu jest utwardzenie nawierzchni ulicy Herberta w Kieźlinach na odcinku 115 metrów oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. Obecnie jest tam droga gruntowa, a po zakończeniu inwestycji ulica będzie wykonana z polbruku. Termin wykonania tych dwóch zadań inwestycyjnych został określony w przetargu na koniec sierpnia 2016 roku.
W drugim przetargu na budowę ulic i oświetlenia na osiedlu nad Jeziorem Dywickim w Dywitach wystartowało 9 firm (oferty wahały się od 541 tys. zł do 858 tys. zł). Najkorzystniejszą ofertę złożył ponownie Zakład Handlowy KASIA z Silic, który wykona zadanie inwestycyjne za 541 tys. zł i udzieli 6-letniej gwarancji. W pierwszym etapie, którego zakończenie jest zaplanowane na 29 lipca 2016 roku wykonawca będzie musiał wybudować oświetlenie uliczne składające się z 29 latarni, a w drugim etapie do 28 lipca 2017 roku wybudować ulice z kostki betonowej o łącznej długości około 500 metrów.
Zarówno budowa ulic na osiedlu Wadąg, utwardzenie nawierzchni ulicy Herberta w Kieźlinach i budowa ulic oraz oświetlenia na osiedlu nad Jeziorem Dywickim będzie w całości sfinansowana z budżetu Gminy Dywity.

Galeria: