Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Strażacy mają nowy sprzęt ratowniczy

18.11.2013

W sobotę 16 listopada w Spręcowie odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego strażakom OSP Gminy Dywity w bieżącym roku.

Apel poprowadził Komendant Gminny OSP, dh Longin Rudzik, a jako zaproszeni gości udział  nim wzięli m.in. - bryg. Michał Kamieniecki - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Mirosław Pampuch - Starosta Olsztyński, Prezes Powiatowy OSP, bryg. Andrzej Górzyński - Komendant Miejski PSP w Olsztynie, Jacek Szydło - Wójt Gminy Dywity, Renata Kaszubska - Przewodnicząca Rady Gminy Dywity, Irena Palmowska - Radna Gminna ze Spręcowa.

W tym roku zakupiono sprzęt ratowniczy o wartości ponad 110 tyś zł. Wśród przekazanego sprzętu jest m.in. zestaw ratownictwa drogowa, 2 pompy szlamowe, łódź wiosłowa, 3 pilarki, piła do betonu i stali oraz prądownice, odzież i obuwie specjalne. Zakup możliwy był dzięki wspólnemu finansowaniu których udziałowcami byli: Komendant Wojewódzkiego ??? PSP, Zarząd Wojewódzki OSP, Starosta Olsztyński i Wójt Gminy Dywity.

Uroczysty apel był także okazją do zaprezentowania wyremontowanych samochodów, które dzięki staraniom strażaków z Kieźlin (Star 25) i strażaków z Brąswałdu (Żuk) wyglądają jak nowe.

Galeria: