Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert!

30.04.2015

Stypendia dla zdolnej młodzieży, zajęcia na świetlicach, festyny i ciekawe wydarzenia – to tylko ułamek zadań, jakie będą realizować w tym roku organizacje pozarządowe dzięki wsparciu z budżetu Gminy Dywity. Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu edukacji, kultury i ekologii. Wsparcie otrzyma ostatecznie 16 podmiotów.

Na wsparcie zadań  wpłynęło co prawda 20 ofert, ale z przyczyn merytorycznych 5 ofert zostało odrzuconych. Z kolei jedna oferta wpłynęła na powierzenie realizacji zadania i zyskała ona akceptację.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu: 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł projektu

Przyznana kwota

nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

1.

Fundacja PRYMUS

 

Konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,

 

10 000,00

2.

Stowarzyszenie "Nasza Wieś"

 

Świetlica inicjatyw twórczych

5 000,00

3.

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

Żyj prawdziwie

 

3 000,00

4.

Stowarzyszenie Miłośników Słup

Świetlica pełna życia

3 000,00

5.

Stowarzyszenie Nasze dzieci

 

Cyfrowy Świat na sztaludze - VI edycja

4 500,00

6.

OSP Tuławki

Edukacja społeczeństwa Gminy Dywity w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz bezpieczeństwa na drodze

3500,00

7.

Stowarzyszenie „Warmińska Wieś”

Zajęcia świetlicowe - z tradycją za pan brat

3 000,00

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

Aktywne wakacje Bukwałd 2015

 

 5000,00

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

9.

Fundacja Albatros

 

Rozbudowa infrastruktury Ptasiej Akademii - budowa sferycznej woliery dla ptaków krukowatych

10 000,00

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd

W pięknym miejscu mieszkamy, a sąsiadów nie znamy

7500,00

11.

Stowarzyszenie Nasze Gady

 

Gadzia archeologia - spotkania z historią regionu

5000,00

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

 

W naszej parafii jak za dawnych lat

2500,00

13.

Stowarzyszenie Ługwałd

 

Kulturalny Ługwałd z tradycjami 2015

8000,00

14.

Stowarzyszenie Miłośników Słup

 

Organizacja obchodów            650-lecia miejscowości

Słupy

2500,00

15.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Żyć lepiej

Z tradycją w przyszłość - 650 lat Dąbrówki Wielkiej

2500,00

16.

Fundacja Prymus

Izba Pamięci Marii Zientary - Malewskiej - miejscem kultury i tradycji. Konkurs Poezji POWIERZENIE

 

14 500,00

Galeria: