Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Szukasz dostępu do Internetu? Oznacz się na mapie!

08.04.2015

Gmina Dywity przystąpiła do projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W Ługwałdzie, Tuławkach i Słupach powstały już specjalne szafy telekomunikacyjne z doprowadzoną do nich siecią światłowodów. Teraz każdy kto chciałby mieć szybki Internet w swoim domu powinien oznaczyć się na specjalnej mapie. To ułatwi decyzję operatorom telekomunikacyjnym w podjęciu inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej do konkretnych gospodarstw.

Chęć posiadania Internetu o wysokich parametrach można zgłosić operatorom telekomunikacyjnym za pomocą specjalnie utworzonej strony internetowej: www.chceinternet.pl.  Wystarczy wskazać swoją lokalizację i oznaczyć się na mapie. Dzięki temu będą mieli oni wiedzę, że w danej miejscowości są chętni do podłączenia się do szybkiego Internetu, co pozwoli im na podjęcie decyzji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej tzw. „ostatniej mili”. W tej chwili na terenie gminy Dywity oznaczyło się kilkadziesiąt rodzin z kilku miejscowości. Najbardziej zaawansowane przygotowania do wpięcia mieszkańców do sieci są w Słupach. Sieć telekomunikacyjną do bloków i domów jednorodzinnych wybuduje tam operator Macrosat z Barczewa.
- Jesteśmy na etapie projektu budowlanego, wkrótce zamierzamy wystąpić do olsztyńskiego starostwa o pozwolenie na budowę, a następnie ogłosimy przetarg na wykonanie sieci – mówi Michał Łukasik z Macrosat Barczewo. – W sierpniu 2015 planujemy rozpocząć wykopy w Słupach, a we wrześniu pierwsze przyłącza do domostw.

Realizacja projektu w gminie Dywity wygląda następująco:
- wykonane zostały zewnętrzne szafy telekomunikacyjne na działkach gminnych w miejscowościach Ługwałd (przy placu sportowym), Słupy (przy przedszkolu) oraz we wsi Tuławki (przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej),
- na trasach światłowodów wybudowana infrastruktura obejmuje elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (takie jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej),
- operatorzy telekomunikacyjni, którzy skorzystają ze szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej mają możliwość podłączenia się do szaf, aby móc podjąć inwestycję związaną z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili” (rozprowadzeniem internetu do pobliskich wsi),
- jednym z kluczowych elementów jest porozumienie Zarządu Województwa z władzami powiatów oraz gmin z regionu. Przewiduje ono ujednolicenie i obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową
- każdy, kto chciałby mieć szybki internet w swoim domu powinien oznaczyć się na stronie www.chceinternet.pl

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji o projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”:
www.warminsko-mazurskie.orss.pl
www.atlas.warmia.mazury.pl/sspw
www.chceinternet.pl
www.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/informatyzacja

Dzięki realizacji projektu w całym województwie warmińsko-mazurskim powstanie 2 241 km światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, 10 węzłów szkieletowych oraz 216 węzłów dystrybucyjnych. Przepustowość sieci w szkielecie wyniesie 100 GB/s, co stanowić będzie o tym, że sieć ta będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie i sprosta wymaganiom dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego przez okres najbliższych kilkudziesięciu lat.

 

Galeria: