Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Przydomowe roślinno-stawowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dywity

06.12.2013

Budowa przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dywity w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków”.

ETAP I
Rozpoczęcie budowy: 24.09.2013r.
Zakończenie budowy: 06.12.2013r.
Wykonawca: ECO ENERGY Sp. z o.o., Olsztyn
Koszt inwestycji: 247.517,20 zł brutto
Dofinansowania: z ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych”.
Opis: Wybudowano 21 szt. oczyszczalni, w tym 12 szt. we Frączkach i 9 szt. w Gradkach.
Oczyszczalnie działają na zasadzie wielostopniowych procesów oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. W skład oczyszczalni wchodzą: osadnik gnilny, przepompownia, filtr roślinny oraz staw denitryfikacyjny.