Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Woda w Brąswałdzie, Ługwałdzie i Redykajnach nadaje się do spożycia!

08.10.2021

Sanepid uchylił nakazy opisane w ust. 2 decyzji HK.9020.5.256.2021 z 6.10.2021 roku o braku przydatności wody do spożycia w Ługwałdzie, Brąswałdzie, Redykajnach oraz w Dywitach, przy ul. Ługwałdzkiej 8-43 oraz wyraził zgodę na podawanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego z Olsztyna. W związku z powyższym od dnia 8.10.2021 roku nastąpiła zmiana źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców ww. miejscowości. Woda nadaje się do spożycia!