Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

01.07.2021

Ważna informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych! Od 1 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomia Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w której każdy obywatel właściciel nieruchomości zamieszkałej jak i niezamieszkałej zabudowanej budynkiem, jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie eksploatowanych źródeł ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Deklarację można złożyć elektronicznie (potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny, w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Dywitach (pokój nr 1 w segmencie "A", tel. 89 524 76 69) lub przesłać poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl i naciśnięcie na stronie głównej - złóż deklarację.
Wzory deklaracji w formie papierowej są dostępne na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Właściciel nieruchomości ma :
– 12 miesięcy na złożenie deklaracji w przypadku budynków już istniejących gdy źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.
– 14 dni na złożenie deklaracji w przypadku gdy nowe źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.(dotyczy to nowopowstałych budynków lub "starych" budynków, w których zostało wymienione źródło ciepła.

Uwaga ważne !
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna.
Kary nakładane będą w formie mandatu przez Straż Gminną.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości na której znajduje się budynek - nie najemcy. Jeśli toczy się postępowanie spadkowe deklarację musi złożyć właściciel po przeprowadzeniu ww. postępowania.
W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność wystarczy deklaracja złożona przez jednego ze współwłaścicieli.
Powinny być zgłoszone wszystkie ogrzewania na danej nieruchomości.
Właściciel nieruchomości wskazuje informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.
W przypadku spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych deklarację składa zarządca nieruchomości.

Galeria:

Pliki do pobrania: