Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na 28. sesję Rady Gminy Dywity!

25.05.2021

Przedstawienie laureatów nagród sportowych za 2020 rok, zmiany w budżecie, czy pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego – to tylko niektóre ze spraw, jakimi zajmą się radni na 28. Sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 27 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Zapraszamy do oglądania transmisji z obrad pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm  Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Przedstawienie laureatów konkursu najlepszy sportowiec roku 2020.
4. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Dywity na 2021 r.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego z Powiatem Olsztyńskim.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
10. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu.
11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad.

Galeria: