Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Dywity

19.02.2021

Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bukwałd, zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku, czy przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy - to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmą się radni podczas XXV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w trybie zdalnym 25 lutego o godz. 12:00. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji obrad.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji. 
    2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Dywity.
    3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
    4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
    5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Dywity na 2021 r.
    6. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
    7. Uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bukwałd, gmina Dywity.
    8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
    9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
    10. Przyjęcie planów pracy na 2021 r. i Sprawozdań z 2020 r. Rady Gminy Dywity i Komisji Rady Gminy Dywity.
    11. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
    12. Zamknięcie obrad.
Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji obrad.

Galeria: