Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na 24. sesję Rady Gminy Dywity

22.01.2021

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i stawki tej opłaty, zmiany w budżecie, czy uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek między ul. Polna i Grzybową w Dywitach – to tylko część tematów, jakimi zajmą się radni podczas 24. sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12:00. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji. 
    2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Dywity.
    3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
    4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
    5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Dywity na 2021 r.
    6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej.
    7. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity.
    8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dywity przez inną niż Gmina Dywity osobę prawną w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań  oświatowych.
    9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity.
    10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach.
    11. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
    12. Zamknięcie obrad.

Galeria: