Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Publikacja oferty w trybie małych zleceń - Fundacja 36i6

18.11.2020

Informujemy, że w dniu 16.11.2020 roku do Urzędu Gminy Dywity na podstawie art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą  „GODNIE ŚWIĘTA”  złożona przez Fundację 36i6.  W związku z powyższym Wójt Gminy Dywity w dniu 18.11.2020 roku, w celu zgłoszenia uwag zamieszcza ofertę na okres 7 dni - w Biuletynie Informacji Publicznej,  w Urzędzie Gminy Dywity na tablicy ogłoszeń i na stronie Gminy Dywity www.gminadywity.pl, zakładka informator – organizacje pozarządowe.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, może zgłosić uwagi na adres: e-mail op@ugdywity.pl  lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity. 

Link do oferty Fundacji 36i6: http://bip.ugdywity.pl/system/obj/6896_Oferta_realizacji_zadania_publicznego_-_Fundacji_36i6.pdf