Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Informacja w sprawie funkcjonowania UG Dywity od 2 listopada do 4 grudnia

06.11.2020

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 oraz zmianami prawa wprowadzonymi przez Radę Ministrów wójt Gminy Dywity wprowadza od dnia 2 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku szczególne rozwiązania na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Dywitach. Więcej w rozwinięciu informacji. 

1. Pracownikom Urzędu Gminy Dywity poleca się pracę zdalną do dnia 4 grudnia 2020r.

2. Z zakresu pracy zdalnej wyłącza się pracowników realizujących zadania:

- niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom,

- niezbędne ze względu na przepisy prawa,

- niezbędne ze względu na potrzeby urzędu - jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Wyłączeni pracownicy realizują obowiązki poprzez formę pracy rotacyjnej tzn. stacjonarno-zdalnej (hybrydowej) z podziałem na niekontaktujące się bezpośrednio ze sobą dwie grupy. Praca rotacyjna ma zapewnić ciągłość pracy urzędu. Pracownicy, realizujący pracę rotacyjną są uprawnieni do przemiennego czasu pracy (jeden dzień praca w urzędzie, jeden dzień praca zdalna w miejscu zamieszkania lub według zaleceń Wójta). Dotyczy to również referatów, które obsługują interesantów zewnętrznych.

3. Do zadań, o których mowa w pkt. 2, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

  1. rejestracji stanu cywilnego;

  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  3. pomocy społecznej;

  4. świadczenia usług komunalnych;

  5. administracji architektoniczno-budowlanej,

  1. ochrony środowiska,

  2. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia
    w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,

  3. inne niezbędne sprawy wynikające z przepisów prawa lub potrzeb urzędu.

 

Szczególne rozwiązania w bezpośredniej obsłudze Interesantów:
- spotkania z Interesantami odbywają się wyłącznie w sali konferencyjnej w segmencie „C”, gdzie wydzielono 2 stanowiska w bezpiecznej odległości od siebie. Stanowiska są dezynfekowane po każdym wyjściu interesanta, a pomieszczenie wietrzone,
- umówienie się na bezpośrednią wizytę jest możliwe wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu terminu spotkania w sekretariacie Urzędu pod numerem: 89 524 76 40 lub po konsultacji z pracownikiem merytorycznego referatu, który oceni, czy konieczna jest bezpośrednia wizyta w Urzędzie,
- drzwi wejściowe do segmentów „A” i „B” są zamknięte, na drzwiach wywieszono kartki z numerami telefonów do referatów;
- dodatkowo na drzwiach do wszystkich brył Urzędu zainstalowane zostały dzwonki dla nieumówionych interesantów, do których schodzić będzie pracownik i oceni, czy w danej sprawie konieczna jest bezpośrednia wizyta w Urzędzie lub czy ewentualnie sprawę można załatwić na zewnątrz (np. wydanie worków na śmieci, czy formularza wniosku itp.),
- kasa Urzędu Gminy funkcjonuje normalnie w godz. od 8:00-13:00 w segmencie „C” z zachowaniem obecnych zasad (1 osoba obsługiwana i 1 oczekująca).
- dostęp do bryły „C” wyłącznie przy obsłudze pracownika ochrony;
- w części „C” umiejscowiona została urna do bezkontaktowego pozostawiania korespondencji;
- do odwołania zwieszone zostają bezpośrednie spotkania/dyżury w Urzędzie z wójtem Gminy Dywity. W ramach przyjęć Interesantów Wójt Gminy Dywity oraz Sekretarz Gminy będą udzielali informacji telefonicznie po uprzednim umówieniu się na rozmowę lub w inny uzgodniony z Interesantem sposób.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny: (89 524 76 40), mailowo (ug@ugdywity.pl ), Platformę ePUAP (adres skrytki: /dywityug/SkrytkaESP) oraz portal e-Urząd: https://eurzad.gminadywity.pl/

Zachęcamy również do dokonywania płatności w formie bezgotówkowej za pomocą przelewów poprzez bankowość elektroniczną:

Za podatki, wodę, ścieki, czynsze i opłaty urzędowe płacimy na rachunek:
WBS Jonkowo 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004

Za śmieci płacimy na rachunek:
WBS Jonkowo 73 8857 0002 3011 0006 3890 0033

Prosimy o zrozumienie, zachowanie spokoju i zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi
w serwisie internetowym www.gminadywity.pl oraz na FB: www.facebook.com/gminadywity/ Dołożymy wszelkich starań, żeby wszyscy Mieszkańcy mogli skorzystać z usług Urzędu i czuli się bezpiecznie.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Dywity
                                                                                                            (-) Daniel Zadworny

Pliki do pobrania: