Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Dywity

17.09.2020

Wobec wielu pytań mieszkańców na temat budowy sieci światłowodowej w Gminie Dywity przez firmę NEXERA oraz sposobu doboru adresów, które zostały włączone do projektu zachęcamy do zapoznania się z informacją na ten temat oraz z bazą adresową przekazaną nam przez wykonawcę tej inwestycji. Informacja i baza adresowa oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt znajdują się w rozwinięciu newsa.
 

Firma Nexera Sp. z o.o., która działa na naszym terenie jest beneficjentem 14 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego i trzeciego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w 14 obszarach konkursowych w 4 regionach. Nasza gmina została objęta takim obszarem.

Chcielibyśmy naszym mieszkańcom przekazać informacje, które pomogą w zrozumieniu wstępnego sposobu typowania adresów kwalifikujących się do podłączenia światłowodem do Internetu, naszych późniejszych kontaktów i rozmów oraz ich efektów, które pozwalają już bardziej optymistycznie patrzeć na przyszły dostęp Naszych Mieszkańców do szybkiego łącza.

Dofinansowana sieć wybudowana przez NEXERA Sp. z o.o. obejmie łącznie 311 812 gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” i 2 902 szkoły. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 596 929 789,06 zł.

Polska Cyfrowa wskazując adresy tzw. ”białe” – czyli nie mające szans w najbliższej przyszłości aby skorzystać z możliwości podłączenia do światłowodu, zwróciła się do operatorów telekomunikacyjnych działających na naszym terenie z prośbą o informację czy w najbliższej przyszłości planują inwestycje związane z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Na podstawie udzielonych Polsce Cyfrowej odpowiedzi wytypowano takie adresy.  Gmina nie była informowana o tych działaniach ponieważ był to projekt centralny zapoczątkowany bez naszego udziału. Tak działo się w całej Polsce. Operatorzy telekomunikacyjni, do których zostały wysłane zapytania co do planowanych inwestycji, pomimo deklaracji o ich przyszłej realizacji do tej pory nie podjęli prac w tym zakresie i nie wiadomo czy w ogóle je podejmą.

W momencie powstania mapki z białymi adresami na stronie firmy NEXERA zauważyliśmy, że niektóre miejscowości w naszej gminie mają ich bardzo mało, ale istnieją również takie sołectwa, które w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę. Mechanizm wyboru adresów, który opisaliśmy powyżej został nam ogólnie objaśniony na zorganizowanym niedawno przez nas spotkaniu, na które przyjechał Pan Piotr Żmich, Regionalny Kierownik ds. Infrastruktury Sieciowej z firmy NEXERA.

Na spotkaniu Wójt Gminy Dywity, Daniel Zadworny potwierdził gotowość do współpracy w celu objęcia projektem jak największej liczby gospodarstw domowych na naszym terenie, nie tylko wskazanych przez Cyfrową Polskę.

W między czasie na naszym Facebooku pojawiła się informacja związana z projektem i mieszkańcy reagowali na nią pisząc komentarze.

Spotkanie w Urzędzie Gminy Dywity oraz obserwowanie mediów społecznościowych zaowocowało deklaracją firmy NEXERA, że wybuduje ze środków pozyskanych z UE oraz własnych, sieć obejmującą zasięgiem ponad 2100 adresów w naszej gminie. Potwierdzeniem niech będą dwa artykuły zamieszczone w Internecie.

Podajemy linki do nich:

  1. Światłowód Nexery z 1.1 POPC w gminie Dywity nie dotrze do wszystkich
  2. Nexera wyjaśnia meandry budowy sieci w gminie Dywity

W zamieszczonym poniżej pliku „adresy_gm.Dywity.pdf” przekazujemy Państwu do wglądu listę wszystkich adresów, które aktualnie przekazała nam firma NEXERA. Występują tam czasami sytuacje, w których nie ma adresów położonych bardzo blisko istniejących na liście. Uczestniczący na spotkaniu przedstawiciel firmy NEXERA zgodził się na podanie Państwu swojego adresu mailowego oraz numeru telefonu i zadeklarował pomoc w wyjaśnieniu i ewentualnym rozwiązaniu problemów związanych np. z brakiem adresu na liście.

Pan Piotr Żmich, Regionalny Kierownik ds. Infrastruktury Sieciowej z firmy NEXERA

piotr.zmich@nexera.pl

tel. +48 885 800 406

Galeria:

Pliki do pobrania: