Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Afrykański pomór świń (ASF) w Gminie Dywity!

31.07.2020

ASF został wykryty w jednym z gospodarstw rolnych w Bukwałdzie! Zarażone stado liczy 23 świnie. W piątek 31 lipca zostanie ono zlikwidowane. Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.Wszystkim, a w szczególności rolnikom zalecamy szczególną ostrożność podczas wizyt w lesie i przestrzeganie zasad bioasekuracji po powrocie do swojego gospodarstwa z grzybów, czy spacerów w lesie.

W piątek 31 lipca z powodu wykrycia ogniska ASF zebrał się w trybie pilnym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Sytuację w Bukwałdzie zreferował Mirosław Karczewski, Powiatowy Lekarz Weterynarii, który podkreślił, że informacje o dwóch padniętych świniach w gospodarstwie w Bukwałdzie inspekcja otrzymała 28 lipca.
- Pojechaliśmy na miejsce i już pierwsze zmiany wskazywały ASF - mówi Mirosław Karczewski. – Świnie miały powiększone i czarne śledziony. Dnia 29 lipca wysłaliśmy próbki do badań do Puław, a w czwartek 30 lipca przyszły wyniki pozytywne.
Wdrożone zostały procedury zmierzające do wygaszenia ogniska składającego się z 23 świń. W piątek stado zostanie zlikwidowane, a następnie specjalnym transportem w asyście policji zostanie przetransportowane do zakładu utylizacji w Nowej Wsi Ełckiej. Gospodarstwo będzie zdezynfekowane, a w przyszłym tygodniu na obszarze w odległości 3 km od ogniska staną tablice informujące o obszarze zapowietrzonym. Z kolei w odległości 7 km od ogniska staną duże tablice informujące o obszarze zagrożonym ASF.  

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli  to  możliwe, oznakować miejsce znalezienia  zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i  pozostawić  je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza  weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne  punkty  orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej  (w  tym  numer  telefonu  kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:
- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy  pamiętać,  iż  zgodnie  z prawem, na  obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt  z  dzikami nakazuje  się stosowanie środków higieny niezbędnych  do ograniczenia  ryzyka  szerzenia  się ASF,  w  tym odkażanie rąk i obuwia;
- należy  przestrzegać zasady, że  osoba, która  znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do  miejsc, w których utrzymywane są świnie i  nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.   

Galeria: