Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków w programie "Moja Woda"!

01.07.2020

➡️ Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki!
➡️ Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
➡️ Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Regulamin naboru wniosków oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w rozwinięciu informacji oraz pod linkiem: http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/06/30/1-lipca-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie  określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

Wnioski  w wersji papierowej należy przesyłać  do siedziby  WFOŚiGW na adres:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn od dnia 01.07.2020 roku.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl. (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i wysłać przesyłka pocztową/kurierską wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie u l. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

 Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą  posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu dostępni pod numerami telefonów: 89-5220277, 089 5220205,  89-5220213.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Moja woda” znajdą Państwo na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Galeria:

Pliki do pobrania: