Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Od 1 czerwca zmiana w organizacji pracy UG Dywity w kwestii przyjmowania interesantów!

01.06.2020

Szanowni Mieszkańcy i Interesanci Urzędu Gminy w Dywitach! Zgodnie z Zarządzeniem wójta Daniela Zadwornego od 1 czerwca zmienia się organizacja pracy urzędu w kontekście przyjmowania interesantów. Urząd będzie dostępny dla mieszkańców (otwarta każdy z trzech segmentów) przy zachowaniu obostrzeń wskazanych w zarządzeniu.
Wznawiamy również pracę kasy, która będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.
- Na bieżąco będziemy monitorować pracę urzędu w zmienionych warunkach i na bieżąco będziemy Państwa informować w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian - mówi Waldemar Szydlik, sekretarz Gmina Dywity. - Zachęcam do zapoznania się z zasadami składania bezpośrednich wizyt w urzędzie, które są opisane w zarządzeniu, z którym można sie zapoznać w rozwinięciu informacji.

Zarządzenie porządkowe Nr 69 /2020 Wójta Gminy Dywity
z dnia 28 maja 2020 r.w sprawie działań prewencyjnych na terenie Gminy Dywity

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Klientów, jak również pracowników Urzędu
Gminy Dywity wprowadza się następujące zasady działalności Urzędu:

1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę Klientów w siedzibie Urzędu, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
2. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Klientów zgodnie z wymogami §17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878), z wyjątkami wynikającymi z § 17 ust. 2 i w/w Rozporządzenia.
3. Klienci podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnianych przez Urząd tj. środków dezynfekujących, które znajdują się w pomieszczeniach Urzędu.
4. Zobowiązuje się Klientów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.
5. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego, otwarcie ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, w pomieszczaniu do tego wyznaczonym z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w  otwarciu ofert zobowiązane są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa.
6. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwia się Klientom składanie pism bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, znajdującym się w części A urzędu.
7. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w urnie do bezkontaktowego pozostawiania korespondencji, znajdującej się przy wejściu głównym do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem.

8. Kasa Urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.

§ 2. W celu załatwiania wszelkich spraw urzędowych zaleca się korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej poprzez:
1) 
portal eurzad.gminadywity.pl
2) platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,
3) platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/;
4) dokonywanie opłat drogą elektroniczną;
5) kontakt poprzez e-mail: sekretariat@ugdywity.pl, tel. 89 524 76 40, fax. 89 5120 124;
6) USC i ewidencja ludności: tel. 89 524 76 62 / 89 524 76 46;
7) urnę do bezkontaktowego pozostawiania korespondencji umieszczoną w budynku A Urzędu Gminy przy głównym wejściu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Daniel Zadworny
Wójt Gminy Dywity