Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

ZDALNA SZKOŁA – Zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli szkół na terenie Gminy Dywity

19.05.2020


W ramach projektu Gmina kupiła laptopy i tablety które zostały przekazane dla szkół na terenie gminy. Sprzęt przeznaczony został na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, a realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji podstaw programowych w szkołach na terenie Gminy Dywity. Łacznie kupiono 41 laptopów; 6 tabletów, 40 modemów. Dofiannsowanie obejmowało zakup 41 laptopów i 2 tabletów, pozostałe kupione ze środków własnych Gminy Dywity. Sprzęt przekazano 4 szkołom: w Tuławkach, Dywitach, Spręcowie i Bukwałdzie.

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I:

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie:

1. 1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt grantowy:

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie:

69.904,00 zł

Data podpisania umowy:

20 kwietnia 2020r.

W ramach niniejszego projektu Gmina kupiła laptopy i tablety które zostały przekazane dla szkół na terenie gminy. Sprzęt przeznaczony został na wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, a realizacja projektu ma na celu umożliwienie realizacji podstaw programowych w szkołach na terenie Gminy Dywity. Łacznie kupiono 41 laptopów; 6 tabletów, 40 modemów. Dofiannsowanie obejmowało zakup 41 laptopów i 2 tabletów, pozostałe kupione ze środków własnych Gminy Dywity.
Sprzęt przekazano 4 szkołom: w Tuławkach, Dywitach, Spręcowie i Bukwałdzie.