Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Pożyczki płynnościowe dla firm odczuwających skutki epidemii COVID-19

07.05.2020

W odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw – Pożyczki Płynnościowej. 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczając blisko 31 mln zł na Pożyczkę Płynnościową poprawiającą sytuację finansową firm odczuwających skutki epidemii COVID-19. Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i miejsc pracy. Pożyczka Płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego. Strategia, w której opisane są szczegółowe zasady wsparcia znajduje się w rozwinięciu informacji.

Przedsiębiorcy z pozyskanych środków będą mogli pokryć m.in.:
➡️ opłaty ZUS,
➡️ koszty wynajmu,
➡️ wynagrodzenie pracowników,
➡️ zobowiązania publiczno-prawne,
➡️ zobowiązania handlowe,
➡️ nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych.

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej,:
➡️ 0% prowizji za jej udzielenie,
➡️ brak dodatkowych opłat,
➡️ od 0,28% oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej**),
➡️ kwota pożyczki do 200 tys. zł,
➡️ całkowity okres spłaty do 6 lat,
➡️ karencja kapitałowo-odsetkowa do 12 miesięcy,
➡️ wakacje kredytowe (kapitałowo-odsetkowe lub kapitałowe) do 12 m-cy.

Galeria:

Pliki do pobrania: