Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XVII sesje Rady Gminy Dywity

27.04.2020

Zwolnienie z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa, przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Dywitach i Bukwałdzie – to część spraw, jakimi podczas XVII sesji Rady Gminy Dywity w środę 29 kwietnia o godz. 12.00 zajmą się radni. Po raz pierwszy w historii posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 – 2027.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
 6. Uchwała w sprawie szczegółowych odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity, gmina Dywity.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd, gmina Dywity.
 9. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
 10. Sprawy różne, Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Galeria: