Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Projekt, który zintegruje społeczność Tuławek i Sętala

20.02.2020

Federacja FOSa z Olsztyna rozpoczęła od stycznia 2020 roku realizację projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”. W czterech miejscowościach świetlice będą otwarte dla mieszkańców przez pięć dni w tygodniu. W gminie Dywity dzięki projektowi w ten sposób będą działać będą placówki w Tuławkach i Sętalu.

Federacja FOSa tworzy nowe standardy świetlicy wiejskiej jako profesjonalnego miejsca pracy z dziećmi i młodzieżą. Buduje też koalicję organizacji i samorządów, która jest zaangażowana w zmiany w ich funkcjonowaniu - mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. - Szkoli również pracowników świetlic, a także tworzy ich pozytywny wizerunek. Federacja FOSa wspiera również świetlice poprzez akcję – Dobre Miejsca, dzięki której organizowana jest m.in. zbiórka materiałów plastycznych, które będą potem wykorzystane w świetlicach w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu Federacji FOSa jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób – 100 kobiet oraz 70 mężczyzn z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w Tuławkach i Sętalu w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice będą otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny.  Aktywna działalność świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić m.in.  program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania świetlic, jak mają nadzieję autorzy projektu z Federacji FOSa, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich.

Projekt zakończy się w 2022 roku.

Galeria: