Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XV sesję Rady Gminy Dywity

13.01.2020

„Bon dla Krasnala”, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy zmniejszenie stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – to niektóre ze spraw, jakimi zajmą się radni podczas XV sesji Rady Gminy Dywity w środę 15 stycznia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.   

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity  na lata 2020 – 2027.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 8.  Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis     na terenie gminy Dywity.
 9.  Uchwała w sprawie ustanowienia rodzinnego świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon dla Krasnala” dla mieszkańców Gminy Dywity.
 10. Zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Dywity.
 11. Uchwała w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
 12. Sprawy różne, Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Galeria: