Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Podatki, gratulacje i finanse na sesji

05.11.2019

Gratulacje z okazji wyboru na posła dla Janusza Cichonia, nowe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, wybór ławnika do Sądu Rejonowego, czy pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego - to tylko część spraw, które miały miejsce na XII sesji Rady Gminy Dywity w środę 30 października.

Sesja rozpoczęła się od miłej uroczystości złożenia gratulacji i wręczenia kwiatów przez wójta Daniela Zadwornego i Agnieszkę Sakowską-Hrywniak, przewodnicząca Rady Gminy Dywity dla Janusza Cichonia, mieszkańca Tuławek z okazji ponownego wyboru na Posła RP.
- Objęcie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, z tak imponującym wynikiem wyborczym, stanowi dowód uznania dla Pana dotychczasowych działań i osiągnięć. Jestem przekonany, że wiedza, doświadczenie i zaangażowanie to gwarancja rzetelnej pracy, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur, w tym również Gminy Dywity - mówił wójt Daniel Zadworny.
W dalszej części sesji radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok. Średni wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok w stosunku do 2019 roku wyniósł 4,83 %. Z tym, że w latach 2014-2019 w Gminie Dywity nie zmieniano stawek podatku od nieruchomości dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grunty oraz budynki), stawek podatku od budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych.
- Wysokość podatku od nieruchomości dostosowujemy po prostu do siły nabywczej pieniądza i inflacji - wyjaśnia wójt Daniel Zadworny. - Dodatkowo w żadnej z kategorii podatków nie stosujemy maksymalnej stawki określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wskazane w uchwale stawki na podatek od nieruchomości wygenerują wzrost dochodów Gminy Dywity u osób fizycznych oraz prawnych na poziomie około 330 tys. zł. Radni wybrali tez ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Została nim Ewa Kołodziejek. Ponadto Rada Gminy Dywity przeznaczyła około 120 tys. zł pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dokumentacje techniczna budowy tzw. dużej pętli, która połączy DK51 w Spręcowie z DK16 w Barczewie.

Galeria: