Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XII sesję Rady Gminy Dywity

28.10.2019

Powołanie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustalenie stawek podatku od nieruchomości, czy pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego – to tylko niektóre sprawy, jakimi będą zajmować się radni podczas XII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w środę 30 października o godz. 12.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 – 2026.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku publicznego w Dywitach oraz organizacji i trybu jej działania.
 8. Zmieniająca uchwała w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,  wynagrodzenia inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Olsztyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1421 N w miejscowości Bukwałd w związku z planowaną budową ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym drogi powiatowej.
 13. Uchwała w sprawie wyboru ławnika do sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020 – 2023.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Galeria: