Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Frączki w obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

10.09.2019

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ogniska tej choroby w miejscowości Potryty w gminie Jeziorany wojewoda warmińsko-mazurski określił Frączki jako obszar zagrożony wystąpieniem ASF. Zgodnie z zarządzeniem wojewody z dnia 6 września sytuacja taka niesie za sobą pewne nakazy i zakazy. Można się z nimi zapoznać w rozwinięciu informacji, gdzie można też pobrać zarządzenie wojewody.   

a) na obszarze zagrożonym zakazuje się:
- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

b) na obszarze zagrożonym nakazuje się:
- oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
- niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:

"UWAGA !
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY"

Galeria:

Pliki do pobrania: