Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Premia na inwestycje dla sołectw Gminy Dywity!

06.09.2019

Wrzesień to ważny czas w 20 sołectwach Gminy Dywity. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy decydują na co przeznaczyć rekordowy Fundusz Sołecki na 2020 rok, który wynosi 600 tysięcy złotych. I tutaj pojawiła się nowość! Wójt Daniel Zadworny zdecydował, że sołectwa, które większość środków Funduszu Sołeckiego przeznaczą na inwestycje otrzymają dodatkowe środki z budżetu gminy. - Premia na inwestycje może wynieść nawet 200 procent kwoty przeznaczonej przez dane sołectwo na wydatki inwestycyjne – mówi wójt Daniel Zadworny.

Zasada jest taka, jeśli  łączny udział procentowy wydatków przeznaczonych na infrastrukturę w stosunku do wszystkich wydatków danego sołectwa wyniesie od 50 do 60 procent, to gmina dołoży 100 procent dofinansowania przedsięwzięcia - wyjaśnia wójt Daniel Zadworny. - Jeśli mieszkańcy zdecydują, że chcą przeznaczyć ponad 60 procent Funduszu Sołeckiego na inwestycje, to gmina dołoży 200 procent dofinansowania.
Bardziej obrazowo, jeśli sołectwo ma 40 tys. zł Funduszu Sołeckiego i zdecyduje się przeznaczyć powyżej 24 tysięcy złotych np. na oświetlenie, czy budowę chodnika, to gmina dofinansuje to przedsięwzięcie dodatkowo kwotą 48 tys. zł z budżetu.
- Chcemy premiować inwestowanie w infrastrukturę wiejską – mówi wójt Daniel Zadworny. – Dodatkowe wsparcie ze strony gminy dla Funduszu Sołeckiego to dość nowatorski pomysł w regionie, a nawet i kraju. Mamy nadzieję, że się sprawdzi.
Sołtysi są zadowoleni z nowego pomysłu wójta.
- Jestem szczęśliwa! To super pomysł i duża szansa, że uda się zrobić coś więcej w naszych małych miejscowościach – mówi Bogumiła Brewka, sołtys Bukwałdu.
Jeśli pomysł się przyjmie i sołectwa podczas zebrań wiejskich zdecydują się przeznaczyć ponad połowę środków na inwestycję, to na wsie może trafić dodatkowe kilkaset tysięcy złotych na budowę chodników, oświetlenie uliczne, doposażenie placów zabaw, modernizacje świetlic wiejskich, czy zagospodarowanie terenów sołeckich.

 

 

   

WYLICZENIE WYSOKOŚCI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

L.p.

Nazwa sołectwa

Liczba ludności na dzień 30.06.2019

Kwota funduszu sołeckiego na 2020 rok

1

Barkweda

193

19 117,45

2

Brąswałd

401

29 235,58

3

Bukwałd

327

25 635,86

4

Dąbrówka Wielka

250

21 890,21

5

Dywity

2996

48 644,90

6

Frączki

285

23 592,78

7

Gady

396

28 992,36

8

Gradki

194

19 166,09

9

Kieźliny

1248

48 644,90

10

Ługwałd

576

37 748,44

11

Nowe Włóki

229

20 868,66

12

Redykajny

85

13 863,80

13

Rozgity

106

14 885,34

14

Różnowo

1493

48 644,90

15

Sętal

334

25 976,38

16

Słupy

807

48 644,90

17

Spręcowo

560

36 970,12

18

Tuławki

542

36 094,52

19

Wadąg

357

27 095,21

20

Myki-Zalbki

313

24 954,83

 

Ogółem

11692

600 667,23

 

 

Galeria:

Pliki do pobrania: