Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Od 13 czerwca zmiana stawek za wodę i ścieki!

05.06.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” decyzją  nr BI.RET.070.711.2018.IT z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dywity na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania. Jednocześnie Rada Gminy Dywity Uchwałą nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity w 2019 roku ustaliła na okres od 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dopłatę do usług świadczonych przez Gminę Dywity w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców I grupy, których ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Olsztynie w wysokości 1,44 zł netto za 1 m3, tj. brutto 1,56 zł za 1 modprowadzanych ścieków.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków po uwzględnieniu dopłaty w roku 2019 znajduje sie w rozwinięciu informacji. 

Lp.

Woda

Ścieki

grupy taryfowe

grupy taryfowe

I grupa taryfowa (wszyscy odbiorcy)

I grupa taryfowa

II grupa taryfowa

ścieki odprowadzane do Olsztyna

ścieki odprowadzane do gminnych oczyszczalni ścieków- Spręcowo, Tuławki, Barkweda

01.01.2019-12.06.2019

13.06.2019-31.12.2019

01.01.2019-12.06.2019

13.06.2019-31.12.2019

01.01.2019-12.06.2019

13.06.2019-31.12.2019

netto

2,56 zł/m3

2,60 zł/m3

8,01 zł/m3

8,24 zł/m3

3,52 zł/m3

3,69 zł/m3

brutto

2,76 zł/m3

2,81 zł/m3

8,65 zł/m3

8,90 zł/m3

3,80 zł/m3

3,99 zł/m3

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków zatwierdzone decyzją  nr BI.RET.070.711.2018.IT obrazują poniższe tabele:

 Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

 

Grupa 1

cena wody zł/m3

2,56 zł/m3 netto

2,76 zł/m3 brutto

2,60 zł/m3 netto

2,81 zł/m3 brutto

2,64 zł/m3 netto

2,85 zł/m3 brutto

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

3,14 zł/m3 netto

3,39 zł/m3 brutto

3,23 zł/m3 netto

3,49 zł/m3 brutto

3,31 zł/m3 netto

3,57 zł/m3 brutto

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

 

Grupa 1

Odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Olsztynie

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,45 zł/m3 netto

10,21 zł/m3 brutto

9,68 zł/m3 netto

10,45 zł/m3 brutto

9,77 zł/m3 netto

10,55 zł/m3 brutto

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

3,14 zł/m3 netto

3,39 zł/m3 brutto

3,23 zł/m3 netto

3,49 zł/m3 brutto

3,31 zł/m3 netto

3,57 zł/m3 brutto

           

2

Grupa 2

Odbiorcy, których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni własnej Gminy Dywity

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

3,52 zł/m3 netto

3,80 zł/m3 brutto

3,69 zł/m3 netto

3,99 zł/m3 brutto

3,79 zł/m3 netto

4,09 zł/m3 brutto

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

3,14 zł/m3 netto

3,39 zł/m3 brutto

3,23 zł/m3 netto

3,49 zł/m3 brutto

3,31 zł/m3 netto

3,57 zł/m3 brutto

 

Stosownie do art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ogłoszenie w BIP Wód Polskich zostało opublikowane w dniu 05.06.2018 r.

 Okresy obowiązywania taryf należy rozumieć:

 W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf:
od 13 czerwca 2018 r. do 12 czerwca 2019 r.

 W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf:

od 13 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2020 r.

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf:

od 13 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2021 r.