Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Pielęgniarka i położna z Dywit wyróżnione!

14.05.2019

Wspaniałe informacje nadeszły z uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, która odbyła się w poniedziałek 13 maja w Filharmonii Warmińsko-Mazurska im.Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Wśród wyróżnionych znalazły się nasze cudowne Panie niosące pomoc pacjentom: pielęgniarka Halina Kulas i położna Iwona Kaczyńska z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach.  

Jestem dumna, że spośród prawie 9 tysięcy pielęgniarek i położnych z Warmii i Mazur docenione i zauważone zostały również nasze Panie z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach - komentuje Beata Ostrzycka, dyrektor placówki w Dywitach.
Położna Iwona Kaczyńska została wyróżniona m.in za rozwój świadczeń położnej w środowisku wiejskim, wprowadzenie nowatorskiej opieki nad kobietą ciężarną oraz kobietą w różnych okresach życia a także nad noworodkiem w środowisku domowym. Natomiast pielęgniarka Halina Kulas zdobyła wyróżnienie za wprowadzenie nowatorskich metod leczenia i pielęgnacji trudno gojących się ran w środowisku domowym, inicjowanie opieki nad pacjentem niesamodzielnym i długotrwale nieuruchomionym w środowisku domowym, a także nowatorskie interwencje pielęgniarskie realizowane w domu chorego.
Iwona Kaczyńska jest położną z prawie 30 letnim stażem pracy, posiada tytuł zawodowy mgr położnictwa, ma ukończoną specjalizację z zakresu pielęgniarstwa położniczego. Każdego roku podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach organizowanych w całej Polsce, a poświęconym standardom opieki położniczej. Jako jedyna położna w naszym regionie realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjentki będące pod opieką Pani Iwony Kaczyńskiej mają możliwość wykonania badania KTG, które w gminnej przychodni jest badaniem bezpłatnym realizowanym przez położną rodzinną. Iwona Kaczyńska działa na rzecz programu wspierania laktacji i naturalnego karmienia piersią. Cyklicznie prowadzi od kilku lat szkolenia pod hasłem ,, Dbamy o nasze Mamy” dla mieszkanek Gmina Dywity.
Halina Kulas posiada 30 letni staż pracy. Posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Ponadto doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego. Jest osobą miłą, ciepłą i bardzo lubianą przez pacjentów którymi się opiekuje. Na zakończenie Gali z recitalem piosenek wystąpiła Magdalena Steczkowska. Obu naszym wyróżnionym gratulujemy serdecznie i dziękujemy za wspaniałą pracę, pełną pasji i zaangażowania!

Galeria: