Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na V sesję Rady Gminy Dywity

26.02.2019

Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych w Spręcowie, czy zmiany w budżecie – to tylko część spraw, którymi zajmą się radni podczas V sesji Rady Gminy Dywity w czwartek 28 lutego. Sesja rozpoczyna się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Szczegółowy porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity  na lata 2019 – 2026.
 6. Uchwała w sprawie  zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019r.
 7. Uchwała w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych we wsi Spręcowo, gmina Dywity
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie obrad.