Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Droga gminna - ulica Ługwałdzka

26.04.2010

Przebudowa drogi gminnej ul. Ługwałdzkiej w miejscowości Dywity - II etap wykonanie warstwy ścieralnej o długości 900 mb

Projektowany II etap przebudowy ulicy Ługwałdzkiej zakłada wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego o frakcji 0/12,8 mm. Należy zlikwidować istniejące lokalne zagłębienia, spękania i przełomy na istniejącej podbudowie.

Z wykonaniem docelowej warstwy ścieralnej powiązane będą takie roboty jak:

  • oczyszczenie istniejącej podbudowy i skropienie jej emulsją asfaltowa w celu powiązania podbudowy z nawierzchnia,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o średniej grubości 4 cm, zagęszczenie jej i nadanie spadków,
  • odmulenie i wyprofilowanie przydrożnych rowów umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza koroną drogi,
  • zdemontowanie na czas robót istniejącego oznakowania dróg i ustawienie ponownie po wykonaniu prac.

 

Galeria: