Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Droga gminna w Dywitach (AGRO)

27.04.2010

Przebudowa drogi gminnej, na działce nr 818/1 ul. Olsztyńska w miejscowości Dywity o długości 150,00mb – I etap.
Drogę wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zaprojektowano dla konstrukcji o nawierzchni dla ruchu KR2.

Projektowana nawierzchnia jezdni i chodników z kostki betonowej o grubości 8cm.
Odwodnienie przez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Długość sieci  115mb.

Galeria: