Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na II sesję Rady Gminy Dywity

26.11.2018

Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dywity, powołanie komisji, czy ustanowienie uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie gminy – to sprawy, którymi zajmą się radni podczas II sesji Rady Gminy Dywity w środę 28 listopada o godz. 13.30 w sali konferencyjnej UG Dywity. Zapraszamy na obrady zainteresowanych mieszkańców. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Dywity.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Uchwała w sprawie wyboru Vice-Przewodniczącego Rady Gminy Dywity.
5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dywity.
6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dywity.
7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Gminy Dywity.
8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwestycji Rady Gminy Dywity.
9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Dywity.
10. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dywity.
11. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Dywity.
12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity.
13. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 – 2026.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny.
16. Uchwała w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Dywity.
17. Sprawy różne.

 

Galeria: