Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

28.04.2010

„Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych – Świetlica Wiejska w Gadach” obejmuje budowę świetlicy wiejskiej o rozszerzonej funkcji szkoleniowo – warsztatowej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem pracowni zainteresował  rzemiosłami ludowymi odchodzącymi w zapomnienie.

Rok 2011

W sobotę 16 kwietnia w Gadach oficjalnie oddano do użytku filię Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach gdzie swoją siedzibę znalazł Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych. Już od rana nową salę odwiedzali licznie mieszkańcy wsi. Dla najmłodszych animatorzy stowarzyszenia „Nasze Gady” oraz GOKu przygotowali wiele atrakcji. Można było m.in wykonać własnoręcznie palmy wielkanocne, kartki pocztowe, lub wziąć udział w malowaniu jajek. Największą atrakcją okazała się pracowania ceramiczna. Każde dziecko chciało stworzyć swoje niepowtarzalne naczynie na kole garncarskim. Po południu Wójt Gminy wraz z Sołtysem i przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego dokonali uroczystego otwarcia obiektu. Ksiądz proboszcz z parafii Barczewko poświęcił każdy zakątek świetlicy. Całą uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej w Bukwałdzie oraz chór Kantamus. Na koniec każdy miał okazję posmakować przepysznej grochówki i bigosu.

Inwestycja została zakończona 12 stycznia 2011. Wartość całej inwestycji - 642 421,78 zł.  258 583,80 zł pochodzi z dofinansowania  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Rok 2010

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum wsi, w miejscu funkcjonującego boiska z placem zabaw. Projektowana lokalizacja zapewnia funkcjonalność budynku, dostępność komunikacyjną z drogi gminnej i powiązanie lokalizacyjne ośrodka z dotychczasowym rekreacyjnym wykorzystaniem działki. Plac zabaw i istniejące zadrzewienie zostaną zachowane.

Prace budowlane obejmują:

  • budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku świetlicy o pow. użytkowej 222,2 m2 z tarasem o powierzchni 43,7 m2. Budynek bez poddasza użytkowego, ściany murowane, dach wysoki, dwuspadowy, kryty dachówką. Wejście główne do budynku połączone pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie instalacji wewnątrz budynku: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączem do szczelnego zbiornika bezodpływowego, grzewczej, wentylacji grawitacyjnej, odgromowej,
  • zagospodarowanie terenu: budowa parkingu dla użytkowników, zagospodarowanie zieleni w granicach opracowania (2600 m2), wykonanie chodników,
  • wyposażenie świetlicy: niezbędne meble, piec garncarski, wyposażenie warsztatu rzeźbiarskiego i garncarskiego (metalowe stoły, koła garncarskie), wyposażenie pomieszczenia socjalnego (kuchenka elektryczna i kuchenka mikrofalowa), zestawy komputerowe do świetlicy.

Funkcjonalność budynku: w obiekcie zaprojektowano: 3 pracownie rzemieślnicze: rzeźbiarską, tkacką i garncarską z odpowiednim zapleczem /magazyn gliny/, 1 pomieszczenie socjalne, 1 biuro, szatnię, świetlicę/salę widowiskową wraz z magazynkiem oraz sanitariaty i kotłownią.

Forma organizacyjna: Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach
Rodzaj beneficjentów ostatecznych:

  • mieszkańcy miejscowości Gady i Gminy Dywity;
  • lokalni liderzy wiejscy, twórcy ludowi, osoby aktywne w sferze kultury, reintegracji społecznej i zawodowej wsi, organizacje pozarządowe.


Realizacja działania ma na celu: podniesienie standardu życia mieszkańców wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Istotnym elementem działania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządem na rzecz rozwoju mieszkańców i promocji dóbr lokalnej kultury.
W zakres działań Ośrodka wejdą: szkoła rzemiosł dawnych (tkactwo, garncarstwo, rzeźba ludowa, kamieniarstwo), edukacja kulturowa, edukacja ekologiczna, informacja turystyczna, organizacja imprez promujących lokalnych i regionalnych twórców-rękodzielników, organizacja grup i zespołów artystycznych, organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży i integracja mieszkańców wsi.

Wieś Gady nieprzypadkowo wybrana została na siedzibę nowego oddziału GOK. Jest to miejsce, w którym z inicjatywy mieszkańców powstała jedna z najprężniejszych organizacji pozarządowych naszej gminy: Stowarzyszenie „Nasze Gady”. Stowarzyszenie to pozyskuje środki na realizację działań związanych z historią Prus Wschodnich, organizuje festyny archeologiczne oraz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizuje projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi Gady i okolic. Stowarzyszenie jest również współzałożycielem partnerstwa „Gniazdo Warmińskie” razem z Fundacją „Albatros”.
Największym problemem północno-wschodniej części Gminy Dywity, w której położone są Gady jest brak odpowiedniej do rangi i skali prowadzonych działań bazy lokalowej.
Zarówno dotychczasowa aktywność mieszkańców wsi Gady jak i  dokonania Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach (m.in. II nagroda Fundacji Kultury w konkursie „Małe Ojczyzny-Tradycja dla przyszłości”) są gwarancją prawdziwej rewitalizacji wsi i nowego ukształtowania warunków życiowych jej mieszkańców.

Galeria: