Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Rozbudowa przedszkola w Kieźlinach

11.06.2010

We wrześniu oddano do użytku nową część przedszkola samorządowego w Kieźlinach. Inwestycja w całości została  sfinansowana przez Urząd Gminy w Dywitach. Jej koszt zamknął się kwotą 287 315, 01 zł.
Uroczyste otwarcie oddziału odbylo sie 22 października 2010 roku.
Mieszkańcy Kieźlin, a szczególnie rodzice dzieci, które miały zacząć uczęszczać do nowej części przedszkola z uwagą śledzili przebieg prac na budowie. Presja była ogromna gdyż na nową salę czekało już 25 dzieci w wieku 3 lat.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich odpowiedzialnych za przedsięwzięcie osób możemy się cieszyć, że udało się zgodnie z planem przyjąć do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci.

Wiosną tego roku Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców przeprowadziła konkurs na logo i nazwą Przedszkola Samorządowego w Kieźlinach. Po dopełnieniu formalności przedszkole otrzymało nazwę: „Juniorek”.

Rok ma dni ważne, istotne, ale wśród nich są jeszcze te szczególne, doniosłe. Tym szczególnym i doniosłym dniem był niewątpliwie 22 październik 2010roku. Tego dnia odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość z okazji otwarcia trzeciego oddziału oraz nadania nazwy naszej placówce. Do tego święta przygotowywała się cała nasza społeczność. Odświętność i doniosłość tego wydarzenia podkreślały eleganckie stroje dzieci, piękne dekoracje i udział ważnych dla nas gości. Na liście zaproszonych gości byli między innymi: Wójt Gminy Dywity pan Jacek Szydło, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pani Małgorzata Bogdanowicz - Bartnikowska, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Kaszubska, byli dyrektorzy przedszkola, dyrektorzy pozostałych przedszkoli w naszej gminie oraz rodzice i grono licznych przyjaciół, ludzi, którym leży na sercu dobro dzieci. W imieniu władz oświatowych w tym dniu zadzwoniła do nas pani Wizytator, która przekazała pozdrowienia dla wszystkich uczestników uroczystości i gratulacje wyboru nazwy i pięknego logo.

Na początku uroczystości zostały poświęcone nowe pomieszczenia. Rada Rodziców podziękowała panu wójtowi za zrealizowanie tak istotnej inwestycji. Podziękowania złożono również dyrektorowi przedszkola pani Danucie Kmieć. Dzieci wręczyły panu wójtowi: „Drzewko szczęścia” wielką laurkę za piękne i kolorowe przedszkole.

Rok 2010.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego przedszkola w Kieźlinach o salę oddziału przedszkolnego z pomieszczeniami pomocniczymi. Projektuje się dobudowę przy południowo – wschodniej części budynku w miejscu nieużytkowego tarasu.  Projektowana dobudowa stanowi parterowy niepodpiwniczony budynek , bez poddasza użytkowego z jednospadowym dachem.

Zakres robót przy realizacji inwestycji obejmuje:

  • ogrodzenie i oznakowanie terenu
  • roboty ziemne w zakresie ukształtowania terenu poprzedzone zdjęciem warstwy humusu i składowanie jej poza teren budowy
  • przebudowa przyłącza wodociągowego
  • demontaż na czas budowy przyłącza telekomunikacyjnego
  • dobudowa
  • uzupełnienie szaty roślinnej

Nowopowstały trzeci oddział przedszkolny przeznaczony będzie dla max. 25 dzieci z pełnym zapleczem sanitarnym i gospodarczym oraz bezpośrednim połączeniem z okienkiem wydawczym posiłków.

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie rosnącego zapotrzebowania lokalnej społeczności na miejsce w przedszkolu z jednoczesnym wykorzystaniem znacznie większej wydajności kuchni w stosunku do aktualnego zapotrzebowania.

Galeria: