Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Nabory w Lokalnej Grupie Działania „Warmiński Zakątek”

26.06.2018

Rozwój przedsiębiorczości i zakładanie firm, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, czy rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury – to tylko niektóre działania, na jakie będzie można pozyskać dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”. Nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowane są od 2 do 16 lipca. Więcej szczegółów w rozwinięciu informacji.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” będzie przeprowadzać nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 2 do 16 lipca 2018 roku na:

a) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR - start-up
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=431);
b) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=427 );
c) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=428 );
d) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=429 );
e) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
(http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=430 )."

Galeria: