Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Wójt z absolutorium od Rady Gminy Dywity

17.05.2018

Na sesji Rady Gminy Dywity w dniu 16 maja radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2017 rok przez wójta Jacka Szydło. Podczas głosowania nad uchwałą o udzielenie absolutorium wójtowi, 10 radnych głosowało „za”, a dwóch wstrzymało się od głosu. Nie było żadnego głosu przeciw. Co ważne, opinie wszystkich komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z budżetu, były pozytywne.

Jeśli chodzi o najważniejsze liczby, to budżet za rok 2017 zamknął się realizacją dochodów na poziomie 55,3 mln zł (realizacja na poziomie 95% planu), wydatków na poziomie 55,7 mln zł (realizacja na poziomie 86,4% planu) i nadwyżką operacyjną na poziomie 7,8 mln zł wobec planowanych 4,8 mln zł! Deficyt budżetowy na zakończenie 2017 roku wyniósł 399 tys. zł przy planowanym pierwotnie 6,3 mln zł.  
- Utrzymujemy stale płynność finansową, mamy dobre wskaźniki i jesteśmy przygotowani do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych, które już się rozpoczynają – mówi Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. – Chciałem podziękować skarbnik gminy i wszystkim pracownikom urzędu, bo to dzięki ich ciężkiej pracy udało się zrealizować budżet. Dziękuje również radnym za skwitowanie.  

Czym jest absolutorium?
To instytucja, która służy Radzie Gminy do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez wójta. To odrębny i sformalizowany sposób oceny wykonania budżetu.

 

 

Galeria: