Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Dobra woda z Olsztyna popłynie wkrótce do Gminy Dywity

09.05.2018

Dzięki doskonałej współpracy samorządów: Olsztyna, Gminy Dywity i Gminy Gietrzwałd udało się pozyskać ponad 41 mln zł dofinansowania unijnego na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn (cały projekt opiewa na 80 mln zł). Co to oznacza dla Gminy Dywity i jej mieszkańców? Największe miejscowości gminy, a więc Dywity, Różnowo, Ługwałd, Brąswałd i Redykajny zostaną już wkrótce przełączone na dobrą jakościowo wodę z Olsztyna. Jest szansa, że stanie się to jeszcze w 2018 roku.

Będzie to możliwe dzięki budowie magistrali wodociągowej z Olsztyna do granic Gminy Dywity na rzece Wadąg, którą realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie oraz budowie przez Gminę Dywity wodociągów od rzeki Wadąg do Osiedla Sterowców i dalej do Dywit, Różnowa i Ługwałdu - mówi wójt Jacek Szydło, który podpisał w poniedziałek 7 maja w Olsztynie z prezydentem Piotrem Grzymowiczem i prezesem PWIK Olsztyn, Wiesławem Pancerem akt przekazania umowy o dofinansowanie.
Dodatkowo w ramach tego dużego unijnego projektu przebudowana zostanie sieć wodociągowa w Mykach i Zalbkach. Koszt zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Dywity to ponad 4,6 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to około 2,4 mln zł, co stanowi ponad 50% kosztów. Zarówno PWiK Olsztyn, jak i Gmina Dywity mają już wybranych wykonawców budowy wodociągów. Inwestycje wodociągowe w naszej gminie będzie realizowała firma Wodrol. Prace po stronie Olsztyna i Gminy Dywity zakończą się w 2018 roku i jest duża szansa, że pod koniec tego roku dobra jakościowo woda z Olsztyna popłynie do naszej gminy.  

Fot: Archiwum PWiK Olsztyn

Galeria: