Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Krótka, ale treściwa sesja

30.03.2018

Przyznanie 72 tys. zł dotacji na remont dachu zabytkowej kaplicy w Kieźlinach, przekazanie samochodu strażackiego Mercedes z 1979 roku dla Gminy Milejewo w powiecie elbląskim, podział gminy na okręgi wyborcze, czy zwiększenie o 216 tys. zł środków na stabilizację dróg gruntowych – to najważniejsze decyzje, jakie podjęli radni podczas przedświątecznej sesji, która odbyła się w czwartek 29 marca.

Przedświąteczna sesja Rady Gminy Dywity była dość krótka, bo trwała nieco ponad godzinę, ale bardzo treściwa w decyzje. Radni jednogłośnie zgodzili się na przyznanie dotacji w wysokości 72 tys. zł na remont dachu i instalacji odgromowej w zabytkowej kaplicy parafialnej pod wezwaniem Świętej Rozalii w Kieźlinach. Z prośbą o dotację zwróciła się parafia, która argumentowała swój wniosek tym, że nieszczelny dach wpływa na postępującą degradację wnętrza kaplicy i zwiększenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Radni przychylili się do prośby parafii. Przegłosowana dotacja to około połowa kwoty potrzebnej na remont dachu, druga połowę parafia ma pokryć ze swoich środków. Radni zgodzili się również na udzielenie pomocy Gminie Milejewo w powiecie elbląskim i przekazanie jej samochodu strażackiego Mercedes z 1979 roku, który był do tej pory na wyposażeniu OSP Brąswałd. Nasi strażacy wzbogacili się ostatnio o nowy samochód Volvo, więc nie było przeszkód, aby wesprzeć druhów z Gminy Milejewo wiekowym, ale wciąż sprawnym pojazdem.
Po niedawnej nowelizacji kodeksu wyborczego radni musieli ponownie dokonać podziału na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Tak też na sesji uczynili nasi radni pozostawiając okręgi wyborcze i obwody do głosowania bez zmian. Kolejna decyzja było podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Dywity, a Powiatem Olsztyńskim przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego ,,Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity.”
- Uchwała pozwoli nam podpisać porozumienie, na mocy którego powiat będzie współfinansował z nami w stosunku 50/50 wkład własny do budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Dywit do Różnowa, która powstanie przy drodze powiatowej – wyjaśniał Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. – Całkowity wkład własny do inwestycji będzie wynosił 15 proc. kosztów całej inwestycji, bo pozostałe 85 proc. pozyskaliśmy z dofinansowania unijnego.
Radni zgodzili się też na zwiększenie o 216 tys. zł kwoty na stabilizację nawierzchni gruntowych i bitumicznych, a także o zwiększenie kwotą 130 tys. zł budowy sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Słupach. Kolejne 136 tys. zł zostanie przeznaczone na adaptację pomieszczeń pałacu w Słupach (siedziby szkoły i przedszkola) na realizację zadań środowiskowych i pozalekcyjnych.   

Galeria: