Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Oczyszczalnia ścieków w Spręcowie

05.08.2011

Zakończyła się budowa oczyszczalni scieków w Spręcowie. Ta ważna dla miejscowej ludności inwestycja rozpoczeła się w czerwcu 2011 roku. Kolejnym etapem będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Pełna realizacja inwestycji pozwoli uzyskać wysoki stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych oraz pozwala na perspektywiczny wzrost ilości ścieków na przestrzeni lat.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 465 468,95 zł. 50 % kwoty od kosztów kwalifikowalnych pochodzi z PROW w ramach działań usług podstawowych.

Galeria: