Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Uwaga! Konsultacje społeczne dotyczące zmiany obszaru sołectw do 21 lutego!

12.02.2018

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wójt Gminy Dywity zdecydował o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących wniosku o przyłączenie mieszkańców domków jednorodzinnych "Osiedla za Cefarmem" w Różnowie do Sołectwa Dywity do środy 21 lutego 2018 roku (Zarządzenie i obwieszczenie wójta do pobrania TUTAJ!)

Mieszkańcy Różnowa i Ługwałdu ankiety z trzema wariantami zmian granicy sołectw mogą pobierać u swoich sołtysów (kontakty do sołtysów TUTAJ!), a mieszkańcy Dywit w Biurze Rady Gminy Dywity (pokój nr 36, segment „C” Urzędu Gminy w Dywitach). Uwaga! Urząd Gminy Dywity będzie również otwarty w sobotę i niedzielę 17-18 lutego w godz. od 7.30-15.30. Dla mieszkańców Dywit istnieje też możliwość pobrania ankiety u sołtysa Dywit.

Wójt Gminy Dywity zarządził konsultacje społeczne w związku z otrzymaniem wniosku mieszkańców „Osiedla za Cefarmem” w Różnowie o przyłączenie ich administracyjnie do Sołectwa Dywity. Pierwsze obwieszczenie wójta i wzory ankiet wraz z wariantami dostępne są pod linkiem:
http://bip.ugdywity.pl/system/obj/5133_Konsultacje_Spoleczne.pdf

Zaproponowane warianty zmiany granicy sołectw są zgodne z polityką przestrzenną Gminy Dywity przyjętą w dokumentach planistycznych takich, jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i kolejnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przyjmowanych przez Radę Gminy Dywity. Na obecnym etapie ewentualna zmiana granic sołectw nie będzie wymagała zmian meldunkowych, czy wymiany danych adresowych. 

Galeria:

Pliki do pobrania: