Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zmiana patrona szkoły i ulgi na przejazdy dla starszych

26.01.2018

„Gazeta Olsztyńska” przestała być patronem Szkoły Podstawowej w Dywitach, a osoby powyżej 70 roku życia będą mogły skorzystać od 1 marca z 98-procentowej ulgi na przejazd autobusami linii 108, 110 i 112 na terenie Gminy Dywity – to ważne decyzje, jakie podjęli radni gminni podczas sesji w dniu 23 stycznia.

Małe zainteresowanie gazety sprawami szkoły, brak współpracy, czy z drugiej strony, dobre więzi szkoły z rodziną Marii Zientary-Malewskiej, poetki warmińskiej urodzonej w Brąswałdzie – to główne argumenty, jakie podnosiła cała społeczność Szkoły Podstawowej w Dywitach, która już w 2017 roku wystąpiła do Rady Gminy Dywity z wnioskiem o zmianę patrona placówki z „Gazety Olsztyńskiej” na Marię Zientarę-Malewską.
- Trzeba podkreślić, że za zmiana patrona była cała społeczność szkolna, czyli samorząd uczniowski, Rada Rodziców, dyrekcja i nauczyciele – mówi Ewa Romanowska, dyrektor SP w Dywitach.
Szkołą przeprowadziła również głosowanie wśród uczniów i ci opowiedzieli się za Marią Zientarą-Malewską jako patronką szkoły.
- Uczniom łatwiej identyfikować się z konkretną osobą niż instytucją, czy gazetą – uważa Ewa Romanowska. – Poza tym szkoła od lat angażuje się w działania regionalne związane z Warmią, stąd pewnie taka decyzja.
Warto podkreślić, że Szkoła Podstawowa w Dywitach przed reformą systemu edukacji była Zespołem Szkół, w którego skład wchodziła Szkoła Podstawowa im. „Gazety Olsztyńskiej” i Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary-Malewskiej. Społeczność szkolna wybierała więc z dwóch istniejących patronów. Radni już w grudniu 2017 roku mieli głosować sprawę zmiany patrona szkoły w Dywitach na sesji, ale po dyskusji skierowali sprawę do ponownego przemyślenia na Komisję Społeczną Rady Gminy Dywity, która odbyła się niedawno w szkole.
- Strony przekonywały się do swoich racji, ale do konsensusu nie doszło – mówi Lech Kryszałowicz, przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy w Dywitach. – To sprawa trudna, wzbudzająca kontrowersje, dlatego zachęcam do głosowania zgodnie ze swoim sumieniem.
Ostatecznie 11 radnych zagłosowało za zmianą patrona, dwóch się wstrzymało i jeden był przeciwny. Tym sposobem pełna nazwa placówki to obecnie: Szkoła Podstawowa im. Marii-Zientary Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach.
- Deklaruję, że nie zapomnimy o dotychczasowym patronie, bo planujemy zrobić w szkole specjalny kącik „Gazety Olsztyńskiej” – mówi dyrektor Ewa Romanowska.

Jest też dobra informacja dla osób powyżej 70 roku życia, którzy korzystają z komunikacji podmiejskiej na liniach 108, 110 i 112 na terenie Gminy Dywity. Dzięki uchwale Rady Gminy Dywity, którą  przegłosowali jednogłośnie radni, od 1 marca 2018 roku osoby po ukończeniu 70 roku życia, będą mogły podróżować  po terenie Gminy Dywity autobusami linii nr 108, 110 i 112 z 98-procentową ulgą. Bilet roczny będzie kosztował  tylko 19.20zł. By skorzystać  z ulgi pasażer po 70 roku życia musi wyrobić Olsztyńską Kartę Miejską. Można dokonać tego w punktach ZDZiT  na terenie Olsztyna, oraz w Urzędzie Gminy Dywity.  Mając już wyrobioną Olsztyńską Kartę Miejską można dokonać zakupu biletu w punktach  ZDZIT w Olsztynie.
Co jest potrzebne do wyrobienia Olsztyńskiej Karty Miejskiej? Należy wypełnić wniosek, dołączyć zdjęcie. Wypełniony dokument należy złożyć w dowolnym punkcie sprzedaży  ZDZiT w Olsztynie, a od poniedziałku 29 stycznia również w Urzędzie Gminy Dywity (więcej informacji pod nr tel. 89 524 76 63 lub e-mail: transport@ugdywity.pl).

      

Galeria: