Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Konkurs na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych w powiecie

11.01.2018

Powiat Olsztyński ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku. Kluby, związki sportowe oraz samorządowcy mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień do 31 stycznia 2018 roku. Szczegóły konkursu i wniosek zgłoszeniowy znajdują się w rozwinięciu informacji.

Zgodnie z Regulaminem nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

  • brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy
  • zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze mistrzostw Polski
  • zajęli medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych
  • zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu
  • ustanowili rekord świata, Europy lub Polski
  • osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu  górskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla.

Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznawany jest osobom, które w roku 2017 osiągnęły najwyższe wyniki sportowe określone w danej kategorii:

  • dzieci w wieku do lat 13
  • młodzież w wieku 14-18 lat
  • kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;
  • osoby niepełnosprawne.

Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznaje się  osobie, która prowadząc szkolenia doprowadziła zawodników do osiągania najwyższych wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2017.

Tytuł „Zasłużony dla Sportu” przyznaje się osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych  przyczyniła się w 2017 r. do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie powiatu. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” można otrzymać tylko jeden raz.

WAŻNE! Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Kandydatury będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie złożonych wniosków. Powiat Olsztyński, ani żaden z jego organów, nie prowadzą dodatkowych rankingów sportowców. Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, pochwalny.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego lub zrzeszające zawodników stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, starosta olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie, właściwe związki sportowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej (kopie dyplomów, zaświadczeń, medali, itp.).

Wniosek o przyznanie nagrody za wyniki sportowe w 2017 należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu).

Galeria:

Pliki do pobrania: