Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XXXV sesję Rady Gminy Dywity

19.12.2017

Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok, przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy zmiana nazwy Szkoły Podstawowej im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach na Szkołę Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach – to niektóre ze spraw, jakimi zajmą się radni podczas XXXV sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się we wtorek 19 grudnia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej UG Dywity. Szczegółowy porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na obrady.  

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 – 2026.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2018 r.
7. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 – 2020.
8. Uchwała sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dywity.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów Gminy Dywity w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowej nr 3.
11. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach.
12. Uchwała: w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Barkweda.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Brąswałd.
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bukwałd.
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dąbrówka Wielka.
17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dywity.
18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Frączki.
19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Gady.
20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Gradki.
21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ługwałd.
22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Nowe Włóki.
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Redykajny.
24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Rozgity.
25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Różnowo.
26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Sętal.
27. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Słupy.
28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Spręcowo.
29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tuławki.
30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zalbki.
31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg oraz nadania Statutu dla Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg.
32. Sprawy różne.

Galeria: